Povinné čítanie – stredné školy a gymnáziá

Autori a štandardizované diela

Slovenská literatúra

Poézia

Próza

Dráma

Inojazyčná literatúra

Odporúčané literárne diela

Slovenská literatúra

Inojazyčná literatúra


Zdroje

  1. Polakovičová, A. – Caltíková, M. – Štarková, Ľ. – Lábaj, Ľ. Literatúra pre stredné školy 1. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2018. ISBN 978-80-8120-771-6.
  2. Polakovičová, A. – Caltíková, M. – Štarková, Ľ. – Mezeiová, A. Literatúra pre stredné školy 2. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2018. ISBN 978-80-8120-772-3.
  3. Polakovičová, A. – Caltíková, M. – Štarková, Ľ. – Mezeiová, A. Literatúra III pre stredné školy. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2018. ISBN 978-80-8120-773-0.
  4. Polakovičová, A. – Caltíková, M. – Štarková, Ľ. – Mezeiová, A. Literatúra pre stredné školy 4. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2018. ISBN 978-80-8120-774-7.
  5. https://www.statpedu.sk/sk/svp/inovovany-statny-vzdelavaci-program/

Kategórie: Literatúra | Rozbory diel