Premena – Francz Kafka

Dielo: Premena (rok vydania1915)
Autor: Francz Kafka (1883 – 1924)
Narodil sa v židovskej rodine v Prahe. Vyštudoval právo na pražskej nemeckej univerzite, pracoval ako praktikant na súde a ako právny úradník v Robotníckej úrazovej poisťovni. Býval s rodinou – s miernou matkou, tromi sestrami a despotickým otcom, ktorý vládol tvrdou rukou.

Cez deň chodil do práce, a preto bol nútený písať po nociach. K vlastnej literárnej tvorbe bol veľmi kritický. Prikázal svojmu kamarátovi Maxovi Brodovi, aby spálil jeho rukopisy. Ten však nerešpektoval jeho želanie a po Kafkovej smrti postupne vydával jeho diela. Diela, ktoré ovplyvnili tvorbu niekoľkých generácií. Bojoval s tuberkulózou, liečil sa v sanatóriách a kúpeloch, no napokon chorobe podľahol.
Z tvorby: romány: Amerika, Proces, Zámok; poviedky

Lit. druh: epika
Zaradenie: absurdná literatúra
Útvar: poviedka

Charakteristika diela

Nemecky písaná poviedka o ľudskom odcudzovaní sa a strate väzieb s okolitým svetom. Premena je symbolickým zobrazením pocitu osamelosti, vlastnej bezcennosti, bezradnosti a zbytočnosti vlastnej existencie.

Štýl diela je vecný, jazyk je spisovný, prostý, neobsahuje slangové výrazy ani archaizmy, preto mu ľahko porozumie aj súčasný čitateľ. Text je strohý s minimom metafor. Nenájdeme v ňom kvetnaté opisy, autor sa sústreďoval najmä na vykreslenie deja.

Vďaka vecnosti jazyka sú nereálne, fantastické situácie vykreslené tak, akoby boli prirodzené a reálne.

Charakteristickým znakom Kafkovej tvorby je, že sa postavy dostávajú do absurdných situácií z ničoho nič – nenazdajky sú postavené pred hotovú vec (Gregor sa premenil na chrobáka, ale nevieme z akého dôvodu, akej príčiny, ani akým spôsobom).

Príbeh má síce tragický koniec, no objavujú sa v ňom aj groteskné, humorné prvky (napr. hoci sa Gregor premenil na chrobáka, i tak rozmýšľa, ako sa dostane do práce; otec zobral jablká z misky a začal ich hádzať po Gregorovi).

Problematický vzťah Franza Kafku k otcovi sa premietol aj do vzťahu Gregora k otcovi. Táto poviedka nie je jediná – aj v iných dielach je vykreslenie postáv ovplyvnené Kafkovým životom, zmýšľaním a pocitmi.

Kompozícia

Dielo sa člení na tri kapitoly označené číslom. Všetky majú vyhrotený koniec:
1. Gregorovo zranenie – po otcovom údere, silne krvácajúc, preletí ďaleko do izby.
2. Takmer zabitie Gregora – hodené jablko sa Gregorovi vrylo do chrbta, pociťuje neuveriteľnú bolesť.
3. Gregorova smrť.

Rozprávač – vševidiaci, on-rozprávanie. Pasáže rozprávania sa striedajú s vnútorným monológom. Dej plynie chronologicky, no obsahuje aj retrospektívne časti, prostredníctvom ktorých sa dozvedáme, kto je/bol Gregor Samsa.

Postavy

Grefor Samsa

Mladý muž pracujúci ako obchodný cestujúci. Bola to náročná práca. Už dávno by dal výpoveď, nebrať ohľady na rodičov – musí splatiť dlh, ktorý majú rodičia u jeho šéfa. Bol dôležitý pre celú rodinu, pretože ich živil. Matka, otec ani sestra nepracovali.

Jedného dňa sa prebudí a zistí, že sa premenil na chrobáka – mal tvrdý chrbát ani pancier, vyklenuté hnedé brucho a početné, k objemu jeho tela žalostne tenké nôžky. Po premene nie je schopný pracovať, väčšinu času je zavretý vo svojej izbe.

Sestra – Iba ona jediná ostala Gregorovi blízka, pomáha mu. Po čase sa mu však aj ona odcudzí. Milovala hudbu, dojímavo vedela hrať na husliach. Gregor bol odhodlaný splniť jej sen, poslať ju na konzervatórium, bez ohľadu na veľké výdavky.

Dej

I.

Gregor Samsa sa jedného dňa prebudil z nepokojných snov a zbadal, že sa premenil na akýsi príšerný hmyz. Bol z neho chrobák. Pokúša sa zistiť, či to nebol sen. Obzrie sa a zistí, že sa nachádza vo svojej izbe. Leží na chrbáte, snaží sa pretočiť, no v stave, v akom je jeho telo, nedokáže zmeniť polohu.

Pozerajúc na hodiny, prestáva myslieť na premenu a zaoberá sa jediným – zaspal do práce, už mal byť dávno na inom mieste. To, že je ešte doma, upovedomí celú rodinu – matka mu klope na dvere, otec búcha päsťou a sestra ho prosí, aby otvoril. Nechcel sa nečinne povaľovať, chcel vstať, no v novom tele to bolo nesmierne náročné.

Zatiaľ čo sa Gregor pokúša vstať, prichádza pán prokurista, aby zistil, prečo sa Gregor nedostavil do práce. Z Gregora je síce hmyz, no stále rozumie ľudskej reči. Jemu samotnému však príliš nerozumejú. Snaží sa komunikovať s prokuristom i s rodinou, no z izby počuť len akési čudné zvuky. S vypätím všetkých síl sa doplazí k dverám, postaví sa, pomocou čeľustí pootočí kľúč a otvorí dvere. Uvidia ho. Matka zabedáka a v zmätku rozleje kanvicu s vodou. Prokurista sa snaží rýchlo opustiť byt. Gregor ho nasleduje, no do cesty sa mu postaví otec, ktorý sa ho snaží zahnať palicou do izby. Gregor sa zasekne vo dverách a otec mu zasadí úder, po ktorom, silne krvácajúc, preletí do izby.

II.

Situácia v rodine sa zhoršuje. Ocitajú sa v ťažkostiach, pretože Gregor bol jediným živiteľom rodiny. Gregor ostáva zavretý sám v izbe a často počúva za dverami. Chodí k nemu len sestra, ktorá mu nosí jedlo. Gregor však neje takmer nič, väčšinou sa jedla ani nedotkne. Pri každej jej návšteve sa skrýva pod pohovkou, aby ju nedesil. Dlhé chvíle si skracuje pozeraním z obloka, lezením po stenách a visením z plafóna.

Sestra sa rozhodla, že mu odprace všetok nábytok, aby mal viac priestoru na lezenie. Využila otcovu neprítomnosť a požiadala matku o pomoc. Chcú zobrať všetko okrem pohovky. Gregor chcel zachrániť obraz dámy v kožušinách, ktorý visel na inak už prázdnej stene. Vyliezol preto z pod pohovky a pritlačil sa na sklo obrazu. Matka, zbadajúc Gregora, vykríkla: „Ach Bože, ach Bože,“ a klesla na pohovka. Sestra utekala pre nejakú esenciu, ktorá by ju prebrala z mdlôb. Bola rozrušená, fľaška jej spadla na zem, rozbila sa a jedna z črepín poranila Gregora. V tom prišiel domov otec. Ihneď sa pýtal, čo sa stalo. Odpoveď, že matka zamdlela, si vysvetlil tak, že Gregor na nej spáchal nejaký násilný čin. Otec sa nahneval a začal hádzať jablká po Gregorovi. Jedno z jabĺk sa mu vrylo do chrbta a ostal ako priklincovaný. Svojím slabnúcim zrakom videl, ako sa do izby vrútila matka so sestrou. Matka prosila otca, aby ušetril Gregorov život.

III.

Gregor sa trápil niekoľko týždňov s ťažkým zranením, ktoré uňho spôsobilo trvalú stratu pohyblivosti. Každý večer otvárali dvere do obývacej izby, takže v prítmí svojej izby mohol pozorovať rodinu. Už to však nie je tá živá zábava, na ktorú spomínal v hotelových izbách, keď bol na cestách. Atmosféra bola väčšinou pochmúrna a tichá. Rodina sa uskromňovala, prepustili slúžku, popredali šperky. Otec, matka i sestra si museli nájsť zamestnanie a Gregor sa im čoraz väčšmi odcudzoval. Starostlivosť o Gregora prevzala posluhovačka, stará vdova, ktorú najali. Hovorila mu „hovnivál“. Gregor už takmer nič nejedol. Rodina prenajala jednu izbu trom bradatým pánom. Všetky nepotrebné veci presunuli ku Gregorovi, takže jeho izba bola celá zaprataná.

Dvere do obývacej izby už neostávajú otvorené, pretože páni o ňom nevedia. Jedného dňa však posluhovačka zabudne zatvoriť dvere a Gregor, upútaný sestrinou hrou na husle, vyjde zo svojej izby, až si ho páni všimnú. Páni sa nahnevajú a sú rozhodnutí okamžite odísť. Vzhľadom na odporné podmienky nemienia zaplatiť za svoj pobyt.

Rodina si uvedomuje, koľko ťažkostí im spôsobuje Gregorova existencia. Sestra buchne po stole a povie: „takto to ďalej nejde, treba sa toho (Gregora) voľajako zbaviť.“ Nevedia však, čo spraviť. Sú bezradní.

Gregor sa pomaly otočil a zaliezol do izby. Sestra za ním zabuchla dvere a zamkla. Zistil, že sa už vonkoncom nemôže hýbať. Bol presvedčený, že musí zmiznúť. Keď začínalo svitať bol ešte nažive, no potom mu klesla hlava a z tela mu vyšiel posledný dych.

Gregorovo telo objaví posluhovačka, ktorá povie: „Len sa pozrite, ono to skapalo!“ Telo bolo úplne ploské a vyschnuté, posledný čas vôbec nič nejedol. Rodina sa rozhodne, že dnešný deň nepôjdu do práce a využijú ho na oddych. Posluhovačka im hovorí, že „hento “ už odpratala. Idú električkou do prírody za mesto. Rozhodnú sa presťahovať sa do menšieho bytu. Ako sa tak zhovárajú, uvedomia si, že z ich dcéry vyrástla krásna dievčina. Pomyslia si, že je načase hľadať jej dobrého muža.


Zdroje

  1. Caltíková, M. Slovenský jazyk a literatúra. Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2019. ISBN 978-80-8133-080-3.
  2. Kolektív autorov. Zmaturuj z literatúry 1. Bratislava: Pedagogické vydavateľstvo Didaktis, 2004. ISBN 80-89160-02-6.
  3. Kolektív autorov. Zmaturuj z literatúry 2. Brno: Vydavateľstvo Didaktis, 2010. ISBN 978-80-7358-159-6.
  4. Polakovičová, A. a kol. Literatúra III pre stredné školy. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2018. ISBN 978-80-8120-773-0.

Kategória: Rozbory diel | Ostatné diela