Domov Ako napísať Písomnosti v našom živote

Písomnosti v našom živote

Životopis (ako napísať životopis?)

Životopis je útvar administratívneho štýlu, ktorý zaraďujeme medzi písané jazykové prejavy oficiálnej komunikácie. Úradný životopis/administratívny životopis je opisom vášho života, prináša informácie o vás,...

Žiadosť (ako napísať žiadosť?)

Žiadosť je slohový útvar/žáner administratívneho štýlu. Je to druh úradného listu s veľmi širokým uplatnením. Žiadosť je stručná, vecná, zdvorilá a dodržuje požiadavky STN...

Obálka (ako vypísať obálku?)

Súkromné listy či pohľadnice patria do formy korešpondencie, ktorá ustupuje do úzadia. Napriek tomu, že sú v dnešnej modernej dobe vo veľkej miere nahrádzané...

Populárne