Za chvíľu alebo o chvíľu?

Predložky za a o v spojení s určitým časovým úsekom (napr. chvíľa, sekunda, minúta, hodina, deň, týždeň ap.) výrazne ovplyvňujú význam celého spojenia, preto...

Populárne