Pravidlo o rytmickom krátení

Pravidlo o rytmickom krátení je pravidlo, ktoré ovplyvňuje dĺžku slabík v slovenčine. Podľa tohto pravidla v slovenčine nemôžu dve dlhé slabiky nasledovať bezprostredne za...

Zátvorky

Zátvorky sú interpunkčné znamienka, ktoré slúžia na oddelenie rôznych častí textu alebo na ohraničenie poznámok, počtových výrazov alebo iných údajov vložených do textu.Zátvorky poznáme:...

Lomka

Lomka (/) je interpunkčné znamienko v podobe šikmej čiary.Niekedy sa stretávame aj s nespisovným označením lomítko. Toto slovo je prebraté z češtiny a v...

Populárne