Rysavá jalovica – Martin Kukučín

Dielo: Rysavá Jalovica (1886)
Autor: Martin Kukučín (1860 – 1928; vlastným menom Matej Bencúr)
Narodil sa na Orave v dedine Jesenová, pochádzal zo sedliackej rodiny. Po maturite odišiel študovať medicínu do Prahy, kde sa zapájal do činnosti študentského spolku Detvan (2 roky bol jeho predsedom). V tomto prostredí sa zoznámil s darwinizmom, tolstojizmom, pozitivizmom a ruskou realistickou literatúrou. Po ukončení medicíny pôsobil ako lekár na ostrove Brač, kde sa oženil s manželkou, s ktorou neskôr odišiel do Južnej Ameriky.

Zaradenie: slovenský realizmus
Útvar: humoristická poviedka

Charakteristika diela

Autor sa v diele zameral na závažný problém tej doby – alkoholizmus. Kritizuje pijanstvo a znázorňuje negatívne dôsledky nadmerného pitia alkoholických nápojov.

Poviedka Rysavá jalovica sa vyznačuje dynamickým, groteskno-humoristickým dejom. Komickosť v diele je podmienená aj menami hlavných postáv Adam Krt, Adam Trnka, Eva Krtová, Eva Trnková. Jeden Adam s druhým Adamom sú susedia a žijú v obci Adamovce.

Kukučín využil prvky rozprávkovosti – na ceste z jarmoku sa opitému Krtovi prihovárajú neživé predmety.

Poviedka bola v roku 1970 sfilmovaná, hlavnú úlohu stvárnil herec Jozef Kroner.

Kompozícia

Dielo Rysavá jalovica saskladá zo 7 kapitol.

Postavy

Adam Krt – hlavná postava. Poslušný manžel, domácnosť riadi žena, drží ho veľmi nakrátko, má pred ňou veľký rešpekt, dáva jej všetky peniaze, ktoré zarobí. Tvár s dlhým nosom a s malými očičkami. V ústach nemá jediný zub, pri chôdzi kríva – pravú nohu má dlhšiu ako ľavú. Veľmi rád sa pozrie na dno pohárika. Pred cestou na jarmok svojej žene sľúbi, že nebude piť, no tento sľub nedodrží.

Adam Trnka – Krtov sused. Predá krtovi jalovicu. Tak ako u susedov, aj tu riadi domácnosť žena.

Eva Krtová – Krtova žena. Drží manželskú pokladnicu, nenechá Krta míňať ani groš navyše. Dozvie sa, že Trnková odstrihla ich koze bradu, a preto odstrihne susedovmu kohútovi chvost.

Eva Trnková – Trnkova žena. Má rovnako ostrý jazyk ako Trnková. Odstrihla Krtovej koze bradu.

Krtovci a Trnkovci – susedia. Už dva roky sa nebavia, po tom, čo sa poškriepili pre zvieratá.

Martin Šmálok – vypočítavý obchodník, v okolí nie je človeka, ktorého by neoklamal. Snaží sa predať Krtovi starú kravu.

Dej

1

Adam Krt už dlho-dlho čaká na blížiaci sa jarmok, pretože doma so svojou ženou je ako v putách. Chodiac so svojou ženou za chrbtom, si obyčajne neužíva tieto trhy, no teraz vie, že pôjde sám, lebo na Evu čaká veľa roboty.

Eva posiela Adama na trh, aby kúpil jalovicu. Pomyslenie na to, ako ide sám na jarmok v nej vyvolávalo starosti, pretože na túto kúpu mu dala celú päťdesiatku! Krt ešte nikdy nemal u seba toľko peňazí. V hlave mu hneď blyslo, koľkože pohárikov by za ňu dostal.

Eva však dobre vedela, na čo presne myslí jej muž. Donesie mu pitia, no musí sľúbiť, že v ten deň sa už na alkohol ani nepozrie. Mysliac na tento tento sľub, sa Adam, posilnený alkoholom, vydáva na cestu.

2

Krt sa rozložil pod stenou známeho, popredal všetky kapce, spočítal grošíky a vyberie sa kúpiť kravu. Ide poďakovať gazdovi za podstenu, zdrží sa a keď sa vracia vidí, že jarmok sa už rozchodil a ostala už len jedna čierna krava. Predával ju Martin Šmálok – prefíkaný podvodník a klamár.

Krava nebola najmladšia ani v najlepšej kondícii, no Krt verí tomu, čo mu Šmálok natáral. Vyberú sa do hostinca zapiť úspešný obchod. Šmálok čaká, kým Krt vyplatí oldomáš a potom od neho žiada, aby k cene ešte niečo prihodil. Poškriepia sa a po dlhej hádke Krt zhrnie peniaze naspäť do mešca a je po obchode. Krt je celý rozhorčený a Šmálok odchádza, potešujúc sa aspoň tým, že popíjal oldomáš zadarmo.

3

Adam s kúpou nepochodil a mysľou mu víri, čo mu na to povie jeho Eva. Vracajúc sa domov, zazrie pred sebou suseda Adama Trnku. Beží za ním, plánujúc, že pôjde s ním do Adamoviec.

Bolo to už dva roky, čo sa so susedmi poškriepili a odvtedy sa ani nepozreli jeden na druhého, hoci boli duchovní kmotrovia. Trnková odstrihla susedovej koze bradu a Krtová odstrihla susedovmu kohútovi chvost. Po týchto malichernostiach už spolu neprehovorili.

4

Trnka, kráčajúc z jarmoku, so sebou vedie aj tučnú jalovicu. Krt ho dobieha a dáva sa s ním do reči. S triezvou hlavou nebol by sa mu určite prihovoril!

Krt ťahá suseda do hostinca, chce sa s ním porozprávať. Vidiac, že sa s ním Krt chce pomeriť, uviaže jalovicu o obločnicu a vchádza dnu.

Jalovica je mladá, trojročná, s červenou srsťou a bielymi paprčkami. Krt prejaví záujem o jalovicu a, chlípajúc jeden pohárik za druhým, dohodnú kúpu. Cenu dojednali na tridsaťtri zlatých. Dali doniesť oldomáš, ktorý Krta aj s tým predošlým vyšiel na dve zlatky.

Udobrili sa a na kohúta i kozu už zabudli. Popíjajú ďalej, keď v tom do hostinca prichádza Trnkova žena, ktorá, vracajúc sa domov, zazrela pri krčme jalovicu. Vidiac svojho muža s Krtom, sa najeduje a s hnevom odchádza.

5

Na Marhanovo už padá hlboká noc, keď kmotrovci rozhodnú sa ísť domov. Krt má výčitky, že utratil dve zlaté. O tejto útrate sa bojí povedať svojej žene, a preto sa rozhodne povedať Eve, že jalovica stála tridsaťpäť. Eva sa so susedmi hnevá, a preto Krt predpokladal, že sa ich nikdy nepôjde opýtať.

Ženu s ostrým jazykom nemal doma len jeden Adam, ale aj druhý. Preto sa aj Trnka rozhodne oklamať svoju Evu. Povie jej, že za jalovicu dostal len tridsať zlatých a zvyšné tri vyplatí Jakubovi, u ktorého mal dlžobu. Taktiež si povie, že toto svoje rozhodnutie pred všetkými zatají.

Susedia sa radujú, ako oklamú svoje ženy, no keď vyjdu von, zbadajú, že jalovice nikde. Vyberú sa dole mestom hľadať stratenú kravu. Stretnú jedného mešťana, neskôr druhého, no tí si z nich len posmešky robia. Vyberú sa za richtárom, ale ani tam nepochodia.

Keďže kravy nikde, Krt žiada späť svoje peniaze. Trnka mu však odmieta čokoľvek vrátiť a zase sa poškriepia. Kmotrovia sa rozchádzajú, Krt kráča smerom domov a Trnka poostáva za ním.

6

Skľúčený Adam Krt sa v alkoholovom opojení vracia do svojho rodiska so skormútenou mysľou. Oldomáše zaľahli mu v hlave a s každým ďalším krokom viac a viac stráca povedomie. Kráča síce sám, no niečo si odvráva, akoby sa bol so svojou Evou rozprával. Prichádza k vode, je popletený, vidí, ako pred ním tancuje lavička, zjaví sa mu mátoha, pred ktorou sa skrýva v bútľavej vŕbe. Krt spadol na ľade a porozbíjal všetko, čo kúpil na jarmoku.

Prichádza do dediny, pomýli sa o jeden dom a ocitne sa u Trnkov. Je zmätený a prekvapený, čo sa v tých Adamovciach porobilo, že domy popreskakovali.

Napokon prichádza k tomu správnemu domu, no pre istotu sa opýta, či majú muža doma. Rozospatá Eva mu v polospánku odpovedá, že áno. Adam je už pomaly na odchode, keď si Eva uvedomí, že jej muž nie je doma a ide mu otvoriť. Pred jej očami stál Krt, ktorý nevedel ani to, čí je.

Eva si obzerá celý zničený a pooblievaný nákup, zatiaľ čo Krt sa vyvalí na lavicu a spí. Nevyzlečený.

7

Prebúdzajúci sa Krt uvažuje, čo len svojej žene povie, aby mohol ujsť jej kázni. Otvárajúc oči, videl veľmi smutnú Evu s očami vyplakanými do červena. Bolo tak zle ako nikdy. Peniaze utratil, jalovica nikde, a ešte k tomu aj tie oldomáše. Nevie, čo spraviť, a preto nie a nie vstať. Uvedomuje si však, že nemôže ležať do večera.

Adam vstáva a s plačom vysvetľuje, čo všetko sa mu prihodilo. Žena sa nahnevá, vyhodí ho z domu a povie, že kým nedovedie jalovicu, v jej dome sa neukáže.

Eva tíško smúti, plačúc pri ohníku, keď v tom započuje vŕzganie vrát a uteká k obloku. Trnka privádza stratenú jalovicu. Jeho žene bolo ľúto, že v tej zime stojí len tak pri obločnici, a tak ju zobrala domov, nevediac, že Trnka jalovicu predal.

Trnka je so svojou ženou na návšteve u susedy, kde priznáva, že za jalovicu dostal tridsaťtri zlatých a vracia žene peniaze, ktoré jej zatajil. Keď Krtová porozpráva, čo sa stalo, začnú sa báť o Krta. Je ľútostivý, mohol by si niečo urobiť, a preto ho Trnka ide hľadať.

Chodil po okolitých dedinách, pochodil všetky krčmy, no po Krtovi ani stopy. Hľadal ho niekoľko dní, ale Krta nikto nevidel. Eva plakala, smútila, čakajúc na deň, keď sa jej muž vráti domov. Dedinou sa začínajú šíriť rôzne chýry o jeho zmiznutí.

Po viac ako týždennom čakaní Evu prechádzajú všetky nádeje o jeho návrate. Myslela si, že sa niekde zmárnil alebo zamrzol. Na štedrý deň však prichádza Krt domov. Trnka prezradí, že ho našiel v horách pracovať v píle.

Adam Krt vracia žene peniaze, ktoré jej zatajil a sľubuje, že od týchto čias ho už nikdy nik neuvidí piť. Plniac verne svoj sľub, sa zmení. Darí sa mu, všetko mu ide ako po masle, je váženým občanom v Adamovciach.


Zdroje

  1. Caltíková, M. Slovenský jazyk a literatúra. Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2019. ISBN 978-80-8133-080-3.
  2. Kolektív autorov. Zmaturuj z literatúry 1. Bratislava: Pedagogické vydavateľstvo Didaktis, 2004. ISBN 80-89160-02-6.
  3. Kolektív autorov. Zmaturuj z literatúry 2. Brno: Vydavateľstvo Didaktis, 2010. ISBN 978-80-7358-159-6.
  4. https://www.youtube.com/

Kategória: Rozbory diel | Ostatné diela