Hamlet – William Shakespeare

Dielo: Hamlet (rok vydania 1600)
Autor: William Shakespeare (1564 – 1616)
Narodil sa v meste Stratford nad Avonou. stredoškolské vzdelanie získal pravdepodobne na strednej škole vo svojom rodisku. V roku 1592 (niektoré zdroje uvádzajú rok 1588) prichádza do Londýna, kde sa uviedol ako herec a dramatik. Stal sa spolumajiteľom divadla – The Globe Theatre, ktoré získalo status najlepšieho londýnskeho divadla.
Tvorba:

 • historické hry (napr. Henrich VI., Kráľ Ján, Richard III.);
 • komédie (napr. Skrotenie zlej ženy, Sen noci svätojánskej, Komédia omylom);
 • tragédie (napr. Hamlet, Othello, Rómeo a Júlia, Kráľ Lear)

Zaradenie: renesancia
Žáner: divadelná hra – dráma
Útvar: veršovaná tragédia
Miesto a čas deja: Dánsko, 12. storočie, hrad Elsinor

Charakteristika a štruktúra diela

Veršovaná tragédia s päťdejstvovým členením, ktorá je považovaná za vrcholné dielo renesančnej drámy. Podáva príbeh o mladom dánskom princovi Hamletovi, ktorý chce pomstiť smrť svojho otca. Je postavený pred dilemu, či bojovať proti zlu, potrestať zločin, alebo sa o to nezaujímať.

Hlavný hrdina Hamlet chce žiť čestne, zachovať sa spravodlivo, no nachádza sa vo svete, ktorý je plný zla a klamstva. Je obklopený pretvárkou, falšou a predstieraním – postavy neustále niečo predstierajú, pripravujú tajné plány, skrývajú sa a počúvajú cudzie rozhovory. Aj Hamlet napokon zavrhne vlastné šťastie a v snahe zistiť pravdu predstiera šialenstvo.

Hľadá zmysel života, zamýšľa sa nad hodnotou človeka. V treťom dejstve sa objavuje brilantná úvaha o zmysle života a ľudskej existencie: Byť, či nebyť – kto mi odpovie… Tieto Hamletove slová sa stali najznámejším monológom na svete.

Duch prezradí Hamletovi, že jeho otec bol zavraždený vlastným bratom. Nie je si však istý, či tomu môže veriť. Hľadá dôkazy, snaží sa zistiť pravdu o otcovej smrti. Dohodne s hercami, aby zinscenovali otcovo zabitie – autor prichádza s jedinečným prvkom hry, vytvoril divadlo v divadle (divadelná hra v divadelnej hre).

Duchove slová sa potvrdia. Jeho cieľom je síce pomsta otcovej smrti, no zaoberá sa otázkou, či je on ten pravý, ktorý môže napraviť krivdy a potrestať vraha, či smrťou vinníka bude učinená spravodlivosť. Nakoniec však pochopí, že pomstou nenapraví zločin spáchaný minulosti.

Hra sa začína vraždou jedom a končí sa smrťou viacerých ľudí, ktorí umierajú taktiež na následky jedu. Konflikt hry je natoľko silný, že umierajú všetci zainteresovaní. V závere sa spustí sled tragických udalostí, typický pre vyvrcholenie antických tragédií – autor oživuje očistnú antickú tragédiu.

Pri Hamletovom úsilí dosiahnuť pomstu teda nezomiera len jeden človek, ale hneď niekoľko a medzi nimi aj samotný Hamlet.

Dej hry je síce temný, plný tragickosti, nezmyselnosti, zármutku, no autor v ňom využíva aj humor, vtip a iróniu. Objavujú sa v ňom komické scény s humornými postavičkami z ľudu, napr. Hrobári, ktorí hovoria jadrným ľudovým jazykom. V hre sa strieda vznešený štýl s dialógmi jednoduchých ľudí, ktorí využívajú hovorový jazyk. Prítomné sú aj filozofické úvahy, napr. úvaha v treťom dejstve. Prítomnosť ducha je nadprirodzeným elementom diela.

Táto veršovaná tragédia patrí medzi najinscenovanejšie hry v krajinách Európy a zároveň ide o jedno z najprekladanejších literárnych diel na svete.

Kompozícia

Tragédia sa skladá z piatich dejstiev. Autor prichádza s jedinečným kompozičným prvkom – divadelná hra v divadelnej hre – herci hrajú hru, ktorú im upravil princ Hamlet.

Dejová línia

Prvé dejstvo
Objavuje sa duch, ktorý vyjaví Hamletovi, že jeho otec bol zavraždený vlastným bratom, terajším manželom Hamletovej matky.

Druhé dejstvo
Hamlet sa snaží zistiť pravdu. Rozhodne sa predstierať šialenstvo, lebo prekukol lstivé konanie ostatných. Polónius ho podozrieva, že pomätenie len hrá.

Kráľ Claudius pozýva Hamletových spolužiakov, aby zistili, čo sa deje s mladým princom. Tí zradia Hamleta, pretože chcú získať odmenu za službu kráľovi. Hamlet však vie pravý dôvod ich návštevy. Na hrad prichádza herecká skupina.

Tretie dejstvo
Polónius a kráľ počúvajú zinscenované stretnutie Hamleta a Ofélie. Hamlet si uvedomí, že ide o úskok a hrá blázna.

Hamlet sa dohodne s hercami a upraví hru tak, že zinscenujú zabitie Hamletovho otca. Kráľovi príde zle a odíde preč – vtedy sa Hamlet presvedčí, že Claudius je vrahom jeho otca.

Hamlet zabije Polónia, ktorý za závesom počúva rozhovor matky a syna.

Štvrté dejstvo
Kráľ posiela Hamleta do Anglicka. Na ceste ho sprevádzajú jeho spolužiaci. Po príchode má odovzdať list, v ktorom sa píše, aby ho popravili. Otvorí list a prepíše ho tak, že na smrť posiela spolužiakov, ktorí ho zradili.

Hamlet sa ocitne na pirátskej lodi. Oznamuje kráľovi, že sa vracia na hrad.

Kráľ a Laertes pripravia nečestný súboj – Laertes vyzve Hamleta na šermiarsky súboj, v ktorom bude mať na čepeli kordu jed.

Piate dejstvo
Hamlet sa dozvedá o Oféliinej smrti. Prijíma súboj s Laertom.

Hamletova matka umiera potom, ako vypije otrávený nápoj, ktorý bol prichystaný, ak by bol Hamlet smädný. Laertes škrabne Hamleta a následne si vymenia kordy. Hamlet zraní Laerta, ktorý umiera. Potom bodne kráľa a donúti ho piť otrávený nápoj. Kráľ umiera a Hamlet klesne na zem.

Horatio chce vypiť zvyšky otráveného nápoja, no Hamlet mu nedovolí zomrieť. Prosí ho, aby žil, aby ako jediný svedok rozpovedal svetu tento príbeh a očistil jeho meno.

Postavy

 • Hamlet – mladý dánsky princ.
 • Claudius – terajší kráľ, Hamletov strýko
 • Gertrúda – kráľovná, Hamletova matka
 • Polónius – hlavný kráľovský radca
 • Ofélia – Polóniova dcéra
 • Horatio – Hamletov najlepší priateľ
 • Rosencrantz, Guildenstern – Hamletovi bývalí spolužiaci
 • Laertes – Polóniov syn
 • Fortinbras – nórsky princ
 • Marcellus, Berdnardo – stráže na hradbách

Dej

Prvé dejstvo

Je veľmi chladná hviezdnatá noc. Členovia stráže Marcellus a Bernardo sa prechádzajú na hradbách hradu Elsinor. Už dvakrát sa im zjavila „tá vec“ – duch odetý v pancieri s maršalskou paličkou v ruke vyzerajúci celkom ako mŕtvy kráľ Hamlet. Informovali o tom Horatia, ktorý im neverí. Nuž pozvú ho, aby dnešnú noc prebdel s nimi na hradbách. Objaví sa duch, Horatio sa mu prihovorí, no duch neodpovie a zmizne. Horatio je celý roztrasený, presvedčil sa na vlastné oči, že to nie je len výplod fantázie stráží. Myslí si, že duch ich prišiel varovať pred nebezpečenstvom, ktoré hrozí ich štátu.

V poradnej sieni sa zhromažďujú kráľ Claudius, kráľovná Gertrúda, kráľovský radca Polónius, jeho syn Laertes a posledný vstúpi Hamlet. Nový dánsky kráľ Claudius oznamuje prítomným, že sa oženil s vdovou Gertrúdou. Hamlet je ešte plný smútku zo smrti svojho otca, ktorý zomrel len pred dvoma mesiacmi. Preto, pochopiteľne, vyčíta matke, že sa znova vydala a navyše za jeho strýka, teda za brata mŕtveho kráľa. Horatio mu porozpráva o duchovi. Hamlet sa rozhodne, že dnešnú noc pôjde s nimi na hradby, aby sa s ním stretol.

Laertes požiada kráľa o návrat do Francúzska. Pred odchodom sa stretáva so sestrou. Upozorňuje ju, aby si dávala pozor na Hamletovu lásku, nesmie veriť všetkým jeho slovám.

Ofélia sa zdôverí otcovi o Hamletovej láske k nej. Polóniovi sa to nepáči. Neverí Hamletovi a zakáže dcére stretávať sa s ním. Ofélia sľubuje, že poslúchne.

Hamlet stojí s priateľmi na hradbách. Zjaví sa duch a Hamlet ho nasleduje. Prezradí mu, že je duchom jeho otca. Žiada Hamleta, aby pomstil tú hnusnú, bezohľadnú vraždu. Povráva sa, že keď kráľ Hamlet spal v záhrade, uštipol ho had a kráľ zomrel. To je však lož. Keď si popoludní ľahol v záhrade, prikradol sa k nemu vlastný brat Claudius a nalial mu do ucha jed, ktorý ho usmrtil.

Hamlet udrží všetko v tajnosti. Horatio, Marcellus a Hamlet trikrát prisahajú pred duchom, že nikomu nepovedia, čo videli.

Druhé dejstvo

Ofélia oznamuje otcovi, že stretla Hamleta, ktorý bol celý bledý, hľadel žalostne, správal sa, akoby zošalel. Hamlet začína predstierať šialenstvo. Polónius si myslel, že Hamlet nemá vážny úmysel a jeho lásku k Ofélii považoval iba za žart. Preto prikázal dcére, aby neprijímala jeho listy a nestretávala sa s ním. Teraz ho však ľutuje a myslí si, že to cit lásky ho pripravil o rozum. Ihneď beží informovať kráľa.

Kráľ a kráľovná medzitým pozvali Hamletových spolužiakov Rosencrantza a Guildensterna v nádeji, že možno im prezradí, čo sa s ním deje. Matka si myslí, že príčinou je otcova smrť a jej náhlivý sobáš.

Polónius všetko vyrozpráva kráľovi a kráľovnej, ukáže im aj listy od Hamleta. Dohodnú sa, že celú situáciu preskúmajú. Polónius sa stretne s Hamletom, zatiaľ čo kráľ a kráľovná sa ukryjú za záves, kde budú počúvať ich rozhovor, aby sa sami presvedčili o Hamletovom pomätení. Hamlet rozpráva zmätene, Polónia považuje za obchodníka s mäsom, pýta sa ho, či má dcéru, hovorí o statočnosti, o klebetách. Polónius odchádza, Hamlet sa s stretáva so spolužiakmi. Pokračuje v chaotických rečiach, tvrdí, že Dánsko je väzenie. Spolužiaci hovoria, že prišli len na návštevu, no Hamlet odhalí pravdu. Vie, že poslali po nich. Sú proti nemu, pretože chcú získať odmenu za službu kráľovi.

Na kráľovský dvor prichádzajú herci. Hamlet ich víta a dohodne sa s nimi, že zahrajú Gonzagovo zavraždenie. Hamlet im do hry dopíše verše, čím upraví hru tak, že zinscenujú otcovo zavraždenie. Hamlet očakáva, že pri tejto scéne sa ozve kráľovo svedomie, čím sa prizná k hriechu, ktorý spáchal. Hamlet sa tak dozvie pravdu o otcovej smrti.

Tretie dejstvo

Kráľ sa stretáva s Guildensternom a Rosencrantzom, no nič sa od nich nedozvedel. Hamlet sa k ničomu nepriznal ani svojim spolužiakom. Polónius a kráľ sa opäť pokúsia prekabátiť Hamleta. Ukryjú sa za záves, kde budú počúvať rozhovor Hamleta a Ofélie. Ofélia si kľakne na kľačadlo a čaká. Vstupuje Hamlet so slovami: „Byť, či nebyť – kto mi odpovie…“

Ofélia sa mu prihovára. Hamlet si uvedomí, že ide o úskok a naďalej predstiera šialenstvo. Posiela Oféliu do kláštora a hovorí, aby dobre zamkýnala svojho otca, nech robí blázna iba vo vlastnom dome. Ofélia prosí nebeské mocnosti, aby uzdravili Hamleta. Kráľ videl dosť, princ podľa neho šalie, a tým ohrozuje štát. Rozhodne sa poslať ho do Anglicka.

Hamlet sa dohaduje s hercami, aby predniesli výstup presne tak, ako sa dohodli. Ešte pred predstavením prichádza Horatio, s ktorým sa Hamlet dohodol, že budú pozorovať Claudia a neskôr posúdia jeho správanie. Prichádza kráľ, kráľovná i všetci ostatní. Predstavenie sa môže začať. Prostredníctvom hry zinscenujú zabitie Kráľa Hamleta. Claudius zbledne, vstane a vybehne zo siene. Hamlet získal, čo chcel. Potvrdili sa duchove slová, Claudius je vrahom jeho otca.

Hamlet vstúpi do dvorany, kde zbadá kráľa. Chce pomstiť smrť svojho otca, vytasí meč, no v poslednej chvíli si to rozmyslí. Nie je vhodná chvíľa, pretože kráľ sa modlí. Nemôže ho zabiť pri modlitbe. To by ho poslal do neba. Musí vyčkať na iný čas, keď bude kráľ opitý a zlostný. Hamlet však nevie, že kráľ sa v skutočnosti nemodlí.

Hamlet prichádza za kráľovnou do jej komnaty. Polónius je skrytý za závesom. Hamlet vyčíta matke jej náhlivý sobáš, ktorým urazila jeho otca. Zazrie osobu za závesom, vytasí meč a bodne. Zdvihne záves a nájde Polóniovu mŕtvolu. Do miestnosti vstupuje duch v nočnom plášti. Prišiel usmerniť Hamleta. Pre matku je však neviditeľný. Kráľovná vidí len svojho syna, ako sa zhovára so vzduchom. Pripisuje to preto synovmu šialenstvu. Hamlet odchádza, ťahajúc telo z miestnosti.

Štvrté dejstvo

Kráľ sa dozvedá, že Hamlet zabil Polónia. Ihneď za ním posiela Guildensterna s Rosencrantzom. Hamlet im nechce prezradiť, kam ukryl mŕtvolu, hrá pomäteného a vybehne preč.

Hamlet prichádza v sprievode stráže za kráľom, ktorý mu oznamuje, že už naňho čaká loď – posielajú ho do Anglicka. Kráľ ho posiela aj s listom, v ktorom sa píše, aby ho dali ihneď popraviť. Na ceste ho sprevádzajú jeho spolužiaci.

Medzitým Oféliu postihne pomätenie mysle – neuniesla smrť otca a stratu Hamleta. Zbláznila sa. Je akoby zmyslov zbavená a stále len spieva. Do hradu prichádza Laertes, aby sa pomstil vrahovi svojho otca. Kráľ ho oboznámi s celou situáciou.

V tom istom čase dostáva Horatio list od Hamleta. Dozvedá sa, že Hamleta zajala pirátska loď. Piráti očakávajú, že dostanú odmenu za mladého princa. Guildenstern s Rosencrantzom však naďalej pokračujú v plavbe do Anglicka. Žiada Horatia, aby za ním rýchlo prišiel.

List dostáva aj kráľ. Hamlet ho informuje o svojom návrate na hrad. Kráľ s Laertesom s ním chcú skoncovať a pripravia mu pascu – zinscenujú nečestný rytiersky súboj, v ktorom bude mať Laertes jed na hrote kordu. Stačí čo i len škrabnutie a jed zabíja. Musia sa však poistiť, aby dosiahli svoj cieľ. Preto Hamletovi pripravia aj pohár s otráveným vínom. Zatiaľ čo Laertes a kráľ kujú pikle, prichádza kráľovná so správou o Oféliinej smrti. Spadla do vody a utopila sa.

Piate dejstvo

Dvaja hrobári kopú hrob pre Oféliu. Na cintorín vstúpi Hamlet s Horatiom. Zhovárajú sa s hrobárom. Hamlet uvažuje, čie by mohli byť tie lebky, ktoré hrobár vyhadzuje. Pýta sa Horatia, či aj taký Alexander Veľký vyzerá po smrti takto. Do cintorína prichádza sprievod s otvorenou rakvou. Hamlet s Horatiom sa ukryjú. Kňazov obrad je veľmi krátky, nemôže vykonať viac, ako pripúšťa cirkevný zákon. Laertes sa veľmi nahnevá na kňaza. V žiali skočí do hrobu a žiada, aby ho zasypali spolu so sestrou. Hamlet sa až teraz dozvedá, že mŕtva je jeho milovaná Ofélia. Vystúpi z úkrytu a skočí za Laertom. Zápasia spolu, až ich stráže rozdelia. Hamlet sa priznáva, že miloval Oféliu, no nik ho neberie vážne.

Hamlet vo dvorane objasňuje Horatiovi, čo sa stalo na lodi – otvoril list od kráľa, v ktorom bol príkaz na jeho popravu. Písomnosť pozmenil tak, aby po príchode do Anglicka okamžite zabili doručiteľov listu (Guildensterna a Rosencrantza). Poslal teda na smrť svojich spolužiakov, ktorí ho zradili.

Laertes vyzýva Hamleta na rytiersky súboj. Hamlet túto výzvu prijíma, hoci sa ho Horatio snaží odhovoriť. Všetko sa pripraví, dostaví sa sprievod a súboj sa môže začať. Laertes má kord s jedom na čepeli. Prvé dva body získa Hamlet. Kráľovná pozdvihne Hamletov pohár a pripije si na šťastie svojho syna. Kráľ ju chce zastaviť. Kričí, že v pohári bol jed, je však neskoro! Kráľovná klesne na zem. Laertes medzitým ľahko zraní Hamleta, ten sa sa vrhne na svojho súpera a v súboji si vymenia kordy. Hamlet s otráveným mečom ťažko raní Laerta. Obaja krvácajú, Laertes padá.

Kráľovná stihne pred smrťou povedať Hamletovi, že víno bolo otrávene. Umiera aj Laertes, ktorý povie Hamletovi pravdu o ich súboji. Hamlet, uvedomujúc si, že drží otrávený kord, bodne kráľa a núti ho piť otrávený nápoj. Kráľ umiera. Hamlet klesne. Horatio sa rozhodne zomrieť tiež a vezme pohár s otráveným vínom. Umierajúci Hamlet ho však zastaví. Prosí ho, aby žil, aby ako jediný svedok všetkým rozpovedal tento príbeh a očistil jeho meno.

Počuť pochudujúce vojsko, prichádza nórsky princ Fortinbras, ktorý sa stáva novým panovníkom Dánska. Horatio je pripravený všetko mu rozpovedať.


Zdroje

 1. Caltíková, M. Slovenský jazyk a literatúra. Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2019. ISBN 978-80-8133-080-3.
 2. Caltíková, M. Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literatúry (výber A). Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2018. ISBN 978-80-8133-077-3.
 3. Kolektív autorov. Zmaturuj z literatúry 1. Bratislava: Pedagogické vydavateľstvo Didaktis, 2004. ISBN 80-89160-02-6.
 4. Kolektív autorov. Zmaturuj z literatúry 2. Brno: Vydavateľstvo Didaktis, 2010. ISBN 978-80-7358-159-6.
 5. Shakespeare, W. Hamlet. Bratislava: Hevi, 1994. ISBN 80-85518-1-4.
 6. Polakovičová, A. a kol. Literatúra pre stredné školy 1. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2018. ISBN 978-80-8120-771-6.
 7. https://www.youtube.com/

Kategórie: Rozbory diel | Štandardizované diela