Svadba alebo svatba?

Podstatné meno svadba je ženského rodu, skloňuje sa podľa vzoru žena a používa sa najmä vo význame „súhrn obradných úkonov a zvykov pri vstupe...

Hanba alebo hamba?

Podstatné meno hanba je ženského rodu, skloňuje sa podľa vzoru žena a používa sa najmä vo význame „stav pohanenia, pocit zneuctenia, výraz odsúdenia“. Spisovný výraz...

Populárne