Futurizmus

Futurizmus (z lat. futurus – budúci) je avantgardný umelecký smer, ktorý vznikol v talianskej literatúre a umení v prvých desaťročiach 20. storočia. Odmietal akúkoľvek...

Naturalizmus

Naturalizmus (z lat. natura – príroda) je filozofický a literárny smer, ktorý vznikol vo Francúzsku v druhej polovici 19. storočia. Vznikol pod vplyvom pozitivistickej...

Vitalizmus

O vitalizme sa najčastejšie hovorí ako o myšlienkovom prúde a spôsobe nazerania na svet. Niektorí literárni teoretici ho totiž nepovažujú za samostatný literárny smer,...

Populárne