Písmo a písmeno

Písmo Autor sa v jazykovej komunikácii rozhoduje, či bude jeho informácia sprostredkovaná ústnou alebo písomnou formou. Pri písomnej komunikácii prichádza o možnosť okamžitej spätnej väzby,...

Diakritické a interpunkčné znamienka

Diakritické znamienka Diakritické znamienka sú grafické znaky s rozlišovacou funkciou (rozlišujú písmená), ktoré zároveň môžu meniť výslovnosť písmena alebo celého slova.V slovenčine poznáme štyri základné...

Typografia

Typografia Typografia je odbor zaoberajúci sa grafickou úpravou tlačovín. V typografii sa dbá na vhodnú grafickú podobu písma, usporiadanie slov, odsekov, ilustrácií, výber farieb. Dnes...

Populárne