Písanie i/y v koncovkách čísloviek (cvičenie 2)

#1. na turnaji sú priebežne štvrt_

#2. mám iba jedn_ lyže

#3. dobehli ako sedemnást_

#4. odišiel do zahraničia vo svojich štyridsiat_ch rokoch

#5. súhlasil s piat_m pretekárom

#6. o štvrt_ch miestach sa málokedy hovorí

#7. jedn_ sú šťastné, druhé smutné

#8. blahoželali mu k osemnást_m narodeninám

#9. obaja druh_ pretekári sa tešili

#10. skončil ôsm_

Vyhodnotiť

Výsledok

-