Domov Ako napísať Maturitné útvary/žánre

Maturitné útvary/žánre

Úvaha (ako napísať úvahu?)

Úvaha je slohový útvar, ktorý je spolu s výkladom základným slohovým útvarom výkladového slohového postupu. Využíva prvky všetkých jazykových štýlov (okrem administratívneho). V niektorej...

Diskusný príspevok (ako napísať diskusný príspevok?)

Diskusný príspevok patrí medzi žánre rečníckeho štýlu. Ide však o hybridný žáner, ktorý kombinuje prvky rečníckeho a náučného štýlu. Využíva najmä výkladový slohový postup...

Rozprávanie (ako napísať rozprávanie?)

Rozprávanie je základný slohový útvar rozprávacieho slohového postupu. Zachytáva určitý príbeh, sleduje dejovú líniu, ktorá saodohráva v čase a priestore. Je jedným z najzovretejších...

Výklad (ako napísať výklad?)

Výklad je spolu s úvahou základným útvarom výkladového slohového postupu. Jeho hlavnou funkciou je sprístupniť neznáme fakty a súvislosti, objektívne vysvetliť neznáme skutočnosti, poučiť...

Umelecký opis (ako napísať umelecký opis?)

Opis je jedným zo základných útvarov opisného slohového postupu. Zameriava sa na zachytenie vlastností a znakov prostredia, osôb, predmetov a javov. Základom je vymenovanie...

Slávnostný prejav (ako napísať slávnostný prejav)

Slávnostný je prejav je žáner rečníckeho štýlu, ktorý sa spolu so smútočným prejavom zaraďuje medzi najpôsobivejšie a najdôstojnejšie rečnícke jazykové prejavy. Slávnostný prejav Prevládajú v ňom...

Beletrizovaný životopis (ako napísať beletrizovaný životopis?)

Beletrizovaný životopis patrí do umeleckého štýlu a opisného slohového postupu. Zachytáva priebeh celého života osoby. Autor si vyberie niekoľko kľúčových faktov zo života osoby...

Charakteristika osoby (ako napísať charakteristiku?)

Charakteristika Charakteristika osoby je výstižný opis zachytávajúci typické vlastnosti osoby. V charakteristike sa autor sústreďuje na vnútorné (povahové vlastnosti, schopnosti, postoje, názory, temperament, vzťah osoby...

Populárne