Bačova žena – Ivan stodola

Dielo: Bačova žena (rok vydania 1928)
Autor: Ivan Stodola (1888 – 1977)
Slovenský lekár, dramatik a spisovateľ. Narodil sa v Liptovskom Mikuláši. Študoval medicínu v Budapešti a Berlíne. Po ukončení štúdia pracoval ako lekár. Ako zdravotník slúžil aj počas prvej svetovej vojny. Neskôr pracoval na Ministerstve zdravotníctva v Prahe. Založil Masarykovu ligu proti tuberkulóze. Aj vďaka nemu množstvo ľudí netrpelo týmto ochorením.

Na začiatku päťdesiatych rokov minulého storočia bol neoprávnene obvinený z nezodpovedného narábania s verejným majetkom. Bol odsúdený na osem rokov väzenia a konfiškáciu majetku. Po dvoch rokoch bol však prepustený. V roku 1967 bol vymenovaný za národného umelca.Posledné roky života prežil v Piešťanoch, kde aj zomrel.
Z tvorby: Bačova žena; divadelné hry: Náš pán minister, Čaj u pána senátora; satirická veselohra: Jožko Púčik a jeho kariéra; historické drámy: Kráľ Svätopluk, Marína Havranová, Básnik a smrť.

Zaradenie: avantgarda – expresionizmus
Útvar: tragédia v troch dejstvách

Charakteristika diela

Dielo Bačova žena je tragický príbeh o žene, ktorá bola legálnou manželkou naraz dvoch mužov. Ivan Stodola rozpracoval viacero motívov, napr. Evina materinská láska a obetavosť; sociálne motívy: neľahká sociálna situácia, bieda, vysťahovalectvo do USA za prácou; motív slovenskej prírody (hora, kosodrevina, potok, koliba); nenávisť Ondrejovej matky k Eve; Ondrejova údajná smrť.

V diele sa objavujú aj prvky iracionality (vplyv modernizmu) – Ondrejova matka je presvedčená, že jej syn žije – srdce jej to vraví, aj keď písomné dôkazy hovoria o opaku; prvky expresivity – správanie postáv.

Situácia, ktorá nastala v diele Bačova žena (návrat muža, ktorého pokladali za mŕtveho), nebola po prvej svetovej vojne ničím výnimočným. Neraz sa stalo, že sa domov za manželkami vracali vojaci, ktorí boli nedopatrením vyhlásení za mŕtvych, a doma našli svoje ženy vydaté za iných mužov.

Dielo Bačova žena sa stalo v roku 1946 predlohou celovečerného filmu Varúj!

Postavy

Eva Muranicová
Bačova žena, žena dvoch mužov. Jej prvý muž Ondrej odišiel za prácou do Ameriky, kde údajne zahynul. Po smrti muža sa vydala druhý raz za baču Miša. Žije so svojím druhým manželom a dvoma deťmi – Ondrejkom (Ondrejov syn) a Miškom (Mišov syn).

Bača Ondrej
Evin prvý muž.Všetci si mysleli, že zahynul pri nešťastí v bani. Len jeho matka verila, že je nažive. Pri nešťastí stratil pamäť, no neskôr sa mu navrátila. Po rokoch sa vrátil, kúpil celé panstvo a prepísal ho na svoju ženu Evu.

Bača Mišo
Evin druhý muž.Dobrý manžel, vytrhol Evu z biedy. Stará sa aj o syna z Evinho prvého manželstva. Po Ondrejovom príchode sa nehodlá vzdať svojej manželky.

Matka
Ondrejova matka, Evina svokra. Nenávidí Evu, vyčíta jej, že sa druhý raz vydala. Neverí, že jej syn umrel. Materinské srdce jej vraví, že stále žije. Dokým mu niekto nepritlačí oči, nemôže vedieť, či umrel.

Dej

Prvé dejstvo

Eva sedí s deťmi v biednej izbe. Prichádza Gazda. Oznamuje Eve, že veľkomožný pán jej stiahne osemdesiat korún za ovcu, ktorú roztrhala medvedica. Je to pre ňu veľmi veľký peniaz, ale nech im stiahnu: „My chudobnejší nebudeme,“ povedala Eva.

Dvere sa otvoria, do domu vchádza Evina svokra. Zhovára sa s Ondrejkom o jeho otcovi Ondrejovi: „Tvoj otec, to bol chlap – ozruta, a nebál sa nikoho.“ Eve sa nepáči, že stále trápi jej deti rozpomienkami na Ondreja. Stará matka však nenechá zabudnúť na svojho syna. Navyše vyčíta Eve, že jej stiahli toľko peňazí. Mala zabudnúť na svoju hrdosť a ísť prosiť, na kolená kľaknúť pred pánom. Eva vraj spáchala hriech, pretože sa druhý raz vydala, čím pohanila matkinho jediného syna. Syna, ktorý nezahynul, žije – to jej vraví srdce. Eva však veľa možností nemala. Ostala v biede, sama s dieťaťom. Miša najali ako nového baču, popýtal Evu a vytrhol ju z toľkého nešťastia. Nikdy mu to nezabudne.

Mišo sa vrátil z mesta. Priniesol deťom rožteky. Eva ho chváli. Je to dobrý otec, zakaždým niečo donesie deťom. Matke sa to však nepáči – škoda peniaze takto rozhadzovať. V meste sa dozvedel prekvapujúcu novinu. Starý pán Svätojurský predal celé panstvo, kam patria polia, hory, stroje, kaštieľ, služobníctvo i zvieratá. Kúpil ho akýsi Amerikán. Všetci ostali prekvapení, dokonca ani gazda o tom nič nevedel.

Objavil sa vysoký čierny chlap, oblečený po amerikánsky. Je to Ondrej. Eva ostala ohromená. Kde sa tam mohol vziať, veď umrel. Mišo ju upokojuje. Rozrušená Eva schytí chlapcov, vybehne do komory a zavrie sa tam.

Druhé dejstvo

Bača Ondrej a právny zástupca dokončujú predajnú zmluvu. Ondrej dá prepísať celý svoj majetok na Evu. Stretne sa s gazdom, ktorý ho oboznamuje so situáciou na gazdovstve. Rozhorčí sa, keď sa dopočuje, že bývalý pán stiahol bačovi koruny za ovcu, ktorú roztrhala medvedica. Stretne sa aj so starým bačom Mrnčom. Spomínajú na staré časy, ktoré prežili na salaši a v hore. Ondrej si dá zavolať baču Miša.

V kaštieli sa objaví Ondrejova matka, aj keď lekár nariadil, aby ostala v posteli. Musela prísť za svojím synom, ktorého nevidela toľké roky. Ona jediná vedela, že žije.

Prichádza Mišo. Ondrej mu dá vyplatiť peniaze za ovcu. Neskôr sa spýta na Evu, chce vedieť, ako vyriešia túto nepríjemnú situáciu. Mišo sa nehodlá vzdať Evy, tvrdí, že Ondrej je mŕtvy, roky o ňom nebolo počuť. Ondrej však žiada, aby Mišo odišiel do Ameriky. Dá mu peniaze a zariadi, aby ho vzali na to isté miesto, kde pracoval on. Súhlasí s odchodom, no len ak s ním pôjde aj Eva. Ondrej na to nikdy nepristúpi, ponúka mu päťtisíc dolárov, no Mišo svoju ženu nevymení za peniaze. Ondrej ho vyženie z panstva a dá si zavolať Evu.

Eva sa dozvedá, že je majiteľkou panstva. Nezaujíma sa o majetky, pýta sa, kde bol Ondrej toľké roky. On jej porozpráva, ako pochodil v Amerike. Ťažko pracoval, všetky peniaze odkladal pre Evu. Pri jednom nešťastí ich v bani zasypalo. Ondreja nikto nevidel, a tak si všetci mysleli, že zahynul. Nehodu prežil, dostal sa von šachtou na ventilátor, no utrpel stratu pamäte. Nevedel, kto je ani odkiaľ je. Papiere nemal, ostalo mu len vrecúško peňazí. Bál sa obrátiť na políciu, pretože by ho mohli považovať za zlodeja. Pri jednej vlakovej nehode sa udrel do hlavy a pamäť sa mu navrátila. Nasadol na prvú loď, zamenil peniaze a kúpil panstvo, ktoré daroval Eve.

Ondrej dúfa, že sa k nemu Eva vráti. Mišo jej pomohol, zachránil ju pred biedou, a preto ho nemôže opustiť. Boh by ju potrestal. Ondrej sa jej vyhráža, že vezme syna k sebe, ak sa k nemu nevráti. Eva je rozhodnutá zrieknuť sa obidvoch mužov, no dieťa si nikdy nedá, ani jedno.

Tretie dejstvo

Mišo dáva posledné pokyny a rady Martinovi, ktorý sa po jeho odchode stane novým bačom. Prítomní sú aj valasi a mladý honelník.

Eva sa šeptom prihovára valachom. Sú prekvapení, že ju vidia v hore v takej nočnej hodine. Nevedela, čo robiť, tak sa pustila horou, aby sa ukryla. Nechcú ju pustiť ďalej, v noci tam číha nebezpečenstvo.

Z košiara vyjde Mišo a zbadá Evu. Je veľmi nahnevaný, myslel si, že ušla za druhým. Eva sa mu snaží všetko vysvetliť. Navrhne, aby utiekli spolu aj s deťmi do Ameriky.

Prichádza Ondrej. Vidno na ňom, že počul Evine posledné slová. Malý Ondrejko je uňho v kaštieli. Môže ho vidieť, ak sa k nemu vráti.

Počuť hrkotať voz, vystúpi z neho matka. Mala predtuchu, že sa stane niečo zlé. Slovne napadne Evu, nazve ju pobehlicou. Mišo sa zastane svojej ženy a zodvihne na matku sekeru. Ondrej taktiež zodvihne sekeru a schyľuje sa medzi nimi k súboju. Eva zakričí, aby sa pre ňu nebili a vbehne do koliby.

Z koliby vybieha honelník a volá: „Varuuuuúj!“ – slovo, ktoré valasi volajú, iba keď je veľmi zle.

Eva je samá krv. V zúfalstve sa preklala. Zomiera. Ondrej a Mišo sa jej hodia k nohám a v tichosti kvília. Bola v bezvýchodiskovej situácii a radšej si zobrala život, akoby sa mala vzdať jedného zo synov.


Zdroje

  1. Caltíková, M. Slovenský jazyk a literatúra. Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2019. ISBN 978-80-8133-080-3.
  2. Kolektív autorov. Zmaturuj z literatúry 1. Bratislava: Pedagogické vydavateľstvo Didaktis, 2004. ISBN 80-89160-02-6.
  3. Kolektív autorov. Zmaturuj z literatúry 2. Brno: Vydavateľstvo Didaktis, 2010. ISBN 978-80-7358-159-6.
  4. Polakovičová, A. a kol. Literatúra III pre stredné školy. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2018. ISBN 978-80-8120-773-0.

Kategória: Rozbory diel | Ostatné diela