Statky-zmätky – Jozef Gregor Tajovský

Názov diela: Statky-Zmätky (rok vydania 1909)
Autor: Jozef Gregor Tajovský (vlastným menom Jozef Alojz Gregor, 1874 – 1940)

Narodil sa v Tajove pri Banskej Bystrici, pochádzal z remeselníckej rodiny. Meno Tajovský si dal podľa svojho rodiska. Bol najstarší z desiatich detí, vyrastal u starého otca, ktorému neskôr venoval časť svojej tvorby. Študoval na učiteľskom ústave, neskôr na obchodnej akadémii v Prahe, kde potom pracoval ako bankový úradník. Neskôr pracoval ako administratívny pracovník v Martine a Bratislave.
Z tvorby: Maco Mlieč; Apoliena; Mamka Pôstková; Statky-zmätky; Ženský zákon

Zaradenie: slovenský realizmus
Útvar: dráma (má 4 dejstvá)

Charakteristika diela

Sociálna dráma o vplyve peňazí na medziľudské vzťahy. Kritizuje ziskuchtivosť a poukazuje na negatívne dôsledky honby za majetkom a peniazmi.
Príbeh dvoch mladých ľudí, ktorí súhlasili so sobášom bez lásky, len aby získali majetok. Bohatstvo je dôležitejšie ako ľúbostné city.
Dielo je charakteristické ľudovým jazykom. Objavujú sa v ňom dialektizmy i rôzne frazeologizmy. Autor využíva apoziopézy a elipsy.

Kompozícia

Dráma Statky-Zmätky sa rozdeľuje na 4 dejstvá. Dej je rámcovaný vianočným obdobím, čas hry je jeden rok:

 • I. dejstvo – Vianoce u Ľavkov
 • II. dejstvo – v júli o pol roka
 • III. dejstvo – v novembri na Ondreja
 • IV. dejstvo – Vianoce u Kamenských

Tajovský dodržiava klasické vnútorné členenie dramatického diela:

 • 1. Úvod/expozícia
  • Predstavenie postáv a prostredia – Ľavkovci, Palčíkovci, Kamenskí. Objavuje sa náznak konfliktu – svadba Ďurka a Zuzky.
 • 2. Zápletka/kolízia
  • Vzniká konflikt – Ďurko a Zuzka si nerozumejú. Palčíkovci sú nespokojní. Napätie v dome sa stupňuje.
 • 3. Vyvrcholenie/kríza
  • Dochádza ku konfliktnému vyhroteniu vzťahov – Zuzka sa vracia k rodičom. Hneď po jej odchode si Ďurko privádza Betu. Palčík odmieta prepísať majetok a nepristúpi ani na to, aby Ďurka a Betu platil ako cudzích. Vzťahy sú síce narušené, ale ešte je možné zmierenie.
 • 4. Obrat/peripetia
  • Nastáva dejový zvrat, dochádza k rozhodujúcej zrážke medzi postavami – Palčík vystrelí po Ďurkovi. Ďurko i Beta majú zákaz vkročiť do Palčíkovho domu. Rodinný život i vzťahy sú zničené.
 • 5. Rozuzlenie
  • Riešenie konfliktu, vyjasnenie vzťahov – Žofa prichádza ku Kamenským, aby sa ospravedlnila. Kamenských navštívia aj Palčíkovci, chcú sa udobriť. Prichádza aj Ďurko, aby odprosil Zuzku. Tá sa nehodlá k nemu vrátiť. Nedochádza k zmiereniu Ďurka a Zuzky – nevráti sa k mužovi a dieťaťu povie, že jeho otec zomrel.

Postavy

Ľavkovci
Ďurko urastený, švárny mládenec, ktorý je doma po vojne. Má veľký úspech u dievčat, mal už aspoň päť frajeriek odkedy je doma. Najviac ho to ťahá k susede Bete – vydatej žene. Najradšej by si našiel majetnú frajerku (napr. Judku Bielych), aby nemusel ťažko pracovať od svitu do mrku.
Je robotný, veľmi šikovný, nebojí sa žiadnej práce. Je si vedomý svojich predností, preto je pyšný a namyslený. Nezhovára sa s dievkou prvýkrát, je presvedčený, že Zuzka bude mať oňho záujem.
Chodieva do krčmy, kde sa rád pozrie na dno pohárika. Nedávno sa tam dokonca pobil.
Vyčíta Zuzke, že nie je zhovorčivejšia, milšia, prívetivejšia. Má rád veselé ženy, ženy do tanca. Až v závere si uvedomí, ktoré ľudské hodnoty sú naozaj dôležité. Pochopí, ako povrchne sa správal, a oľutuje svoje konanie.

Jano Ľavko(povozník) – Ďurkov otec, zručný, pracovitý, ale chvastavý človek. Je pyšný na svojho syna, vie, čo je zač – trhajú sa oň v tanci. Pálenka mu nie je cudzia, rád navštevuje krčmu, kde sa neraz pobil. V mladosti mal takú istú búrlivú povahu ako Ďurko. Dokonca siahol päsťou aj na svoju ženu. Zaujímajú ho najmä peniaze, z Ďurkovho sobáša by chcel vyťažiť čo najviac.
Verí, že ak sa jeho syn dostane k Palčíkovmu majetku, získa z toho úžitok aj on.

Žofa Ľavková – príbuzná Palčíkovej, Ďurkova matka. Lstivá, neúprimná žena, ktorá sa všetkým zalieča, aby si získala ich priazeň. Každého oslovuje „meno moje“.
Je nadšená z Palčíkovho návrhu. Teší sa, že sa usmialo šťastie na jej syna. V skutočnosti ju však zaujíma len majetok a bohatstvo. Nezaujíma ju Zuzka, nevesta jej syna. Dokonca jej neprekáža, že si Ďurko po rozchode priviedol do domu Betu, hoci sa jej predtým nepáčilo, že sa s ňou stretáva. Zuzku po pôrode nejde ani pozrieť, no potom ju presviedča, že aj oni sa chcú starať o vnúča.

Kamenskí
Zuzka – milá, počestná, nesmelá, ústupčivá dievčina. Slušná a dobre vychovaná. Zatiaľ čo ostatné dievčatá chodili tancovať na zábavy, ona slúžila u gazdov. Nepozerala sa iba na majetok. Ďurko sa jej páčil a ona verila, že spolu budú šťastní. Veľmi ju trápilo, že ju Ďurko podvádza s Betou. Odišla od neho a čakala, že po ňu príde. Ďurko si však priviedol Betu a vtedy akoby pre ňu prestal existovať. Nehnevá sa na Ďurka, no odmieta sa k nemu vrátiť. Chce žiť u rodičov aj s dieťaťom, ktorému povie, že jeho otec zomrel.

Tomáš Kamenský – kresár, Zuzkin otec. Hlava rodiny, ktorá je iná ako Ľavkovci. Majú medzi sebou pekné vzťahy a záleží im na Zuzkinom šťastí, majetok nie je taký dôležitý. Tomášovi sa ten sobáš od začiatku nepozdával, vedel, aký je Ďurko človek. Keby Zuzka nebola súhlasila so sobášom, isto by jej vyhovel.
Zuzky sa zastanú aj syn Ondriš a zať Kaňúrik (muž Evy – Tomášovej druhej dcéry).

Kata – Zuzkina mama. Na chudobu pozerala trocha inak ako jej manžel. Podporovala toto manželstvo, lebo si myslela, že jej dcéra bude mať ľahší život. Tomáš ju napomínal, aby nerozhodovala za dcéru.

Palčíkovci
Ondrej Palčík – brat Katy Kamenskej, Mara Palčíková – sestra Žofy Ľavkovej.
Bezdetní bohatí gazdovia. Mali poriadny majetok, no boli veľmi lakomí. Skúpi k sebe aj k služobníctvu, preto žiadny paholok u nich dlho nevydržal. Keďže nemajú deti a nechcú platiť sluhov, ponúknu manželstvo Zuzke a Ďurkovu. Sľúbia prepísať majetok, no mladomanželia sa musia presťahovať k nim a starať sa o nich aj o celé gazdovstvo. Palčík je však bystrý a prefíkaný. Kým žije, nič sa prepisovať nebude.

Palčíkovci majú veľké nároky, stále len vyčítajú. Slová chvály od nich nikdy nepočuť. Nepodporia Zuzku. Mara jej vyčíta, že nie je prívetivejšia, milšia k Ďurkovi. Preto vraj chodí za druhými. Príjmu Betu, hoci si o nej Palčík myslí, že je to „ľahký tovar“. Chcú však, aby boli ženské práce porobené.
V závere prichádzajú ku Kamenským, aby sa udobrili. Uznajú svoju chybu a sľúbia Zuzke, že po ich smrti dostane svoj podiel.

Dej

I. Dejstvo

Je čas Vianoc. Žofa (Ďurkova mama) a Ľavko (Ďurkov otec) sa rozprávajú o ženbe Ďurka. Chcú, aby si nechal od nich poradiť, aby počúval rozum, nielen čo oči vidia. Matka mu radí, aby prestal chodiť za Betou, vydatou ženou.
Rodičia by ho najradšej videli s Judkou Bielych. Tá je poriadna a majetná. To by bola správna gazdovská. I Ďurko by takú chcel, aby nemusel hrdlačiť. Odchádza na zálety.

K Ľavkovcom prichádzajú ich vzácni švagrovci Palčíkovci. Ostarievajú, detí nemajú, sú skúpi a nechcú platiť sluhov. Navrhnú, aby si Ďurko zobral za ženu Zuzku Kamenských a presťahovali sa k nim. Budú sa o nich starať, pracovať na ich majetku a oni im po smrti všetko zanechajú ako dedičstvo.

Palčíkovci sú bohatí, tí majú majetku. Ľavkovcom sa, majúc pred očami vidinu peňazí, tento nápad veľmi páči. Aj Ďurko súhlasí so sobášom. Palčíkovci odchádzajú, aby priviedli Zuzkiných rodičov k Ľavkovcom.

Ďurko medzitým privádza Betu, chce sa s ňou rozísť. On sa bude ženiť a ona nie je rozsobášená, preto sa nemôžu ďalej stretávať. Bete to príde ľúto, nasrdí sa a odíde. Je to veľké šťastie dostať sa k takému majetku. Snažia sa ho potešiť rodičia.

Palčíkovci privádzajú Kamenských. Kata (Zuzkina mama) pristáva na návrh sobáša, no Tomášovi (Zuzkinmu otcovi) sa to nepáči. Ide mu o šťastie dcéry, nikto sa jej nemá starať do srdca, navyše Ďurko chodí za inakšími… Ani Ondrišovi (Zuzkinmu bratovi) sa to nepáči. On vie, akýže je Ďurko záletník!
Rozhodujúce slovo má však Zuzka, ktorá prijíma od Palčíka zásnubný peniaz a súhlasí so svadbou.

II. Dejstvo

Je júl, mladý pár „slúži“ Palčíkovcom už pol roka, no nič nie je tak, ako si starí lakomci predstavovali. Zuzka a Ďurko si nerozumejú. Ďurko sa vláči po krčmách, statok neopatrený, kone nečesané, všade neporiadok. Navyše sa po niekoľkých týždňoch po svadbe vrátil k svojej starej láske Bete. Majetok nezveľaďuje, ale z neho odnáša. Zuzka sa síce snaží, pracuje, ale je smutná a nešťastná. Navyše otehotnela a s dieťaťom pod srdcom nebude toľko vládať. Aby toho nebolo málo, vinu za nepokoj v dome zvaľujú najmä na ňu, pretože nie je k svojmu mužovi milšia, prívetivejšia a zhovorčivejšia. Ďurko chodí domov nad ránom, stále ju len okrikuje a ona sa pred ním celá trasie. Nemožno sa k takému človeku správať krajšie.

Palčikovcom začína dochádzať trpezlivosť. Ďurko im vyčíta, že robí, pracuje a doposiaľ neprepísali na nich žiaden majetok. Ak neprepíšu majetok, dovedie si do domu inú ženu.
Zuzka nehodlá znášať ďalšie utrpenie a rozhodne sa odísť od Ďurka. Prichádza Ondriš, ktorý ju odvádza späť k rodičom.
Hneď ako odišla, Ďurko si priviedol Betu.

III. Dejstvo

Prešlo päť mesiacov a Beta vyčíta Ondrejovi, že z dedičstva nedostali nič.
Ľavkovci prichádzajú na oslavu Palčíkových menín. Ľavko by rád kúpil kúsok zeme v susedstve. Požiada Palčíka o finančnú pomoc, no ten mu odmietne dať peniaze. Už rok vraj neodložil ani grajciar. Musel odbaviť dve svadby a nakúpiť mnoho vecí Zuzke, Ďurkovi i Bete.

Ozve sa aj Ďurko. Žiada, aby na nich prepísali aspoň kúsok zeme. To by sa potom inak usilovali. Kým je Palčík nažive, nič sa prepisovať nebude. Ďurko navrhne, aby ich teda platili ako cudzích.
Ďurko sa pochytí aj s Betou. Uvedomí si, koho si to priviedol do domu. Palčík im odmieta platiť za službu. Celá situácia sa vyostruje a v tom prichádza Zuzka s Kaňúrikom. Otec ju poslal po jej šaty, ktoré teraz nosí Beta. Tá sa ich nehodlá vzdať, poháda sa s Ďurkom a vlečie sa von. Odchádza aj Kaňúrik a za ním Zuzka.

Konflikt medzi Ďurkom a Palčíkom vrcholí, až ho ukončí Palčíkov revolver. Vystrelil po Ďurkovi, no netrafil ho. Nech už nikdy nevkročí do jeho domu ani on, ani tá ľahká žena (Beta).

IV. Dejstvo

Vianoce u Kamenských. Milá, tichá domácnosť. Kaňúrik číta list od Ondriša, v ktorom sa pýta na Zuzku i jej synčeka. Zuzka je ticho, o Ďurkovi nepovie ani slovo. Bolo jej ťažko, no teraz, keď sa dozvedela, že je naisto s Betou, ani naňho nepomyslí. Srdce i myseľ sa za ním zavreli.

Žofa prichádza ku Kamenským, vnúčatko vidí prvýkrát. Kamenskí sa hnevajú, že dopustila, aby si jej syn zobral Betu! Žofa berie Zuzke dieťa a presviedča ich, že jej rodina sa chce starať o vnúčika. Tomáš sa poriadne rozčertí. Doteraz mu lyžičku nepodali ani Zuzke nepomohli, keď ležala, a teraz by ho obľubovali. Žofa plače, ospravedlňuje sa. Prosí ich, aby prepáčili jej synovi, už nie je taký, zmenil sa. Odovzdá Zuzke dieťa a odchádza. Tomáš s Kaňúrikom sa zhovárajú. Neveria Žofiným sladkým rečiam.

Došli Palčíkovci. Prišli sa udobriť. Ospravedlňujú sa, nechcú, aby sa na nich hnevali. Vraj všetko oľutovali. Po odchode Palčíkovcov prichádza Ďurko, aby odprosil Zuzku. Už ho pokorilo. Ospravedlňuje sa za svoje konanie. Zhnusil sa sám sebe.

Zuzka mu už neverí, nezabudla, ako sa k nej správal. Odmieta sa k nemu vrátiť. Keď dieťa vyrastie, povie mu, že jeho otec umrel. Ďurko sa potáca a pomaly odchádza.


Zdroje

 1. Caltíková, M. Slovenský jazyk a literatúra. Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2019. ISBN 978-80-8133-080-3.
 2. Caltíková, M. Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literatúry – výber B. Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2017. ISBN 978-80-8133-061-2.
 3. Kolektív autorov. Zmaturuj z literatúry 1. Bratislava: Pedagogické vydavateľstvo Didaktis, 2004. ISBN 80-89160-02-6.
 4. Kolektív autorov. Zmaturuj z literatúry 2. Brno: Vydavateľstvo Didaktis, 2010. ISBN 978-80-7358-159-6.
 5. Polakovičová, A. a kol. Literatúra pre stredné školy 2. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2018. ISBN 978-80-8120-772-3.

Kategórie: Rozbory diel | Štandardizované diela