Domov Geografia Fyzická geografia

Fyzická geografia

Biosféra

Biosféra, označujúca sa aj ako živý obal Zeme, je súčasť krajinnej sféry tvorená živými organizmami. Geografická disciplína, zaoberajúca sa rastlinstvom a živočíšstvom ako súčasťou krajiny,...

Bioklimatické pásma a zóny

V dôsledku nepravidelného guľovitého tvaru planéty Zem sa na jednotlivé územia dostáva rozličné množstvo slnečného žiarenia. Najviac lúčov dopadá na rovníkové oblasti a smerom k pólom sa...

Kryosféra

Kryosféra (z gr. kryos – ľad, mráz) je časť fyzicko-geografickej sféry, ktorá označuje tú časť našej planéty, na ktorej sa voda dlhodobo vyskytuje v pevnom...

Populárne