Za chvíľu alebo o chvíľu?

Predložky za a o v spojení s určitým časovým úsekom (napr. chvíľa, sekunda, minúta, hodina, deň, týždeň ap.) výrazne ovplyvňujú význam celého spojenia, preto ich nemožno ľubovoľne zamieňať.

Predložka za

Predložka za v spojení s akuzatívom podstatného mena vyjadruje časový rozsah, trvanie určitého deja, napr. vyjadrenie poskladáme to za hodinu znamená, že skladanie bude trvať práve jednu hodinu.

Príklady

 • Ceruzku ostrúham za chvíľu.
  • Ostrúhanie ceruzky bude trvať iba chvíľu.
 • Tieto diktáty opravím za chvíľu.
  • Oprava diktátov bude trvať iba chvíľu.
 • Domácu úlohu budem mať hotovú za 5 minút.
  • Vypracovanie domácej úlohy mi bude trvať 5 minút.
 • Tieto príklady vypočítam za týždeň.
  • Vypočítanie príkladov bude trvať práve jeden týždeň.
 • Za rok prešiel 12 tisíc kilometrov na bicykli.
  • Urazenie vzdialenosti 12 tisíc kilometrov mu trvalo jeden rok.

Predložka o

Predložka o v spojení s akuzatívom podstatného mena vyjadruje časový úsek, po ktorom sa niečo stane, napr. vyjadrenie poskladáme to o hodinu znamená, že skladať začneme, až keď uplynie hodina.

Príklady

 • O chvíľu bude dvanásť hodín.
  • Keď uplynie chvíľa (krátky časový úsek), bude dvanásť hodín.
 • o 5 minút sa začne otvárací zápas.
  • Keď uplynie 5 minút, začne sa otvárací zápas.
 • Skúškové obdobie sa začne o dva týždne.
  • Keď uplynú dva týždne, začne sa skúškové obdobie.
 • Lekár povedal, že o tri dni bolesť ustúpi.
  • Keď uplynú tri dni, bolesť ustúpi.

Zdroje

 1. Kačala, J. – Pisárčiková, M. – Považaj, M. Krátky slovník slovenského jazyka [online]. Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, © 2003. Dostupné na: https://slovnik.juls.savba.sk/
 2. Mislovičová, S. a kol. Slovenčina na každý deň. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020. ISBN 978-80-224-1861-4.