Písanie i/y po tvrdej spoluhláske

V slovenskej abecede sa nachádzajú tieto tvrdé spoluhlásky: d, t, n, l, ch, h, g, k

Kde sa píše „i“ po tvrdej spoluhláske

V slovenskom jazyku nájdeme len málo slov, v ktorých sa po tvrdých spoluhláskach h, ch, k píše mäkké i, preto je výhodné zapamätať si práve takéto slová.

h/i

Hibernácia, hijó, Hilda, Himaláje, hinduizmus, hipodróm, hip – hip , história/historik, hit, prohibícia, hidalgo, Hirošima.

Hip, hip, hurá a hijó kričala Hilda na historika hibernujúceho v hipodróme v Himalájach počas Hirošimskej prohibície, zatiaľ čo hidalgo spieval hinduistický hit.

ch/i

Achilles, architekt, archív, bronchitída, chichot, chiméra, chinín, chiropraktik, chirurg, chito, chinín, chitín, machinácia, orchidea, panychída, psychika.

Chichotajúci sa Achilles trpiaci bronchitídou s chirurgom so psychickými machináciami a architektom chinínom porazili chitínovú chiméru, keď chiropraktik sadil orchidey a pripravoval panychídu.

k/i

Aikido, bikiny, cukina, ekipa, Eskimák, fakír, forčeking, kibic, kikiríkať, Kilimandžáro, kilo, kimono, kindžal, kino, kiosk, kivi, markíza, rakija, sekírovať, skicár.

Kilový kohút kikiríkal a sekíroval Eskimáčku v bikinách, ktorá s fakírom v kimone pred kioskom za kinom na Kilimandžáre trénovala aikido. Forčekujúci kibic pod markízou krájal kindžalom kivi a cukinu, kreslil do skicára a popíjal rakiju so svojou ekipou.

Kde sa píše „y“ po tvrdej spoluhláske

Pri tvrdých spoluhláskach d, g, l, n, t je výhodné zapamätať si slová, v ktorých sa po týchto spoluhláskach píše tvrdé „y“.

d/y

Dyha, dýchať, dychovka, dýka, dym, dymovnica, dynamika, dynamit, dynastia, dyňa, Londýn, vladyka, dyzentéria.

Vladyka zo slávnej dynastie v Londýne dychtivo dýkou krájal dyňu na dyhe, keď hrala dynamická dychovka a ľud sledoval dym z dymovníc a dynamitu proti dyzentérii.

g/y

Egypt, gýč, gynekológ, gymnastika, gymnázium, gyps, gyros, gyroskop.

Gymnasta v egyptskom gymnáziu jedol gyros, keď gynekológ konštruoval gýčovitý gyroskop z gypsu.

l/y

Analýza, blyskáč, blýskať, blyšťať, flyš, glycerín, hieroglyfy, lýceum, Lýdia, lyko, lýtko, lynčovať, lysý, lyrika, lyžica, lyžovať, mlynár, molybdén, olympiáda, oplývať, paralýza, plyn, plynúť, plyš, plytčina, plytvať, polyhistor, polyp, slýchať, splývať, vplyv, vzlykot, zlyhať.

Lysý mlynár z lýcea s paralyzovaným lýtkom na flyšovej plytčine plytval blyštiacimi sa blyskáčmi, keď Lýdia, ovplývajúca šťastím, na olympiáde lyžovala na molybdénovej lyžici s plyšovým lykom. Lynčovaný polyhistor, ovplyvnený lyrikou, analyzoval hieroglyfy, slýchajúc vzlyky zlyhania. Vonku sa blýskalo, čas plynul a plyn splýval s prostredím.

n/y

Dionýz, Hieronym, homonymá, nymfa, nylon, synonymá, panychída, vinyl.

Dionýz v nylonovej bielizni chystal panychídu na vinyle, keď Hieronym učil nymfu synonymá a homonymá.

t/y

Ametyst, batyskaf, dotyk, etylalkohol, kostým, Lotyš, motýľ, motyka, potykať, rozptýliť, styk, stýkať, svätyňa, štyri, tyč, týfus, týkať, tykadlo, tymian, tympan, typ (druh, model), tyran, tyrkysový, týždeň, vztýčiť.

Štyria lotyšskí tyrani, nakazený týfusom, v tyrkysovom kostýme si potykali v batyskafe, kde neskôr motykou vztýčili vlajku a týždeň sa stýkali a popíjali etylalkohol, zatiaľ čo tyčou hrali na dotykové tympany. Týkalo sa to aj zvláštneho typu motýľov s tykadlami, ktoré sa vo svätyni plnej ametystov rozptýlili v tymianovom prachu.


Zdroje

  1. Caltíková, M. – Lábaj, Ľ – Lauková, Z. – Polakovičová, A. – Štarková, Ľ. Slovenský jazyk pre stredné školy 1. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2019. ISBN 978-80-8120-685-6.
  2. Kolektív autorov. Praktická pravopisná príručka. Bratislava: OTTOVO NAKLADATEĽSTVO, 2008. ISBN 978-80-7360-699-2.
  3. Kolektív autorov. Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2013. ISBN 978-80-224-1331-2.
  4. Spišáková, V. Pravopisné finty alebo Ako si poradiť s i/y. Košice: TAKTIK vydavateľstvo, 2016. ISBN 978-80-8180-005-4.