Žlčové kamene

Žlčové kamene sú pevné materiály tvorené zložkami žlče, ktoré sa môžu usadiť v žlčníku alebo žlčových cestách. Žlčník je malý hruškovitý orgán uložený na spodnej strane pečene – pod pravým rebrovým oblúkom. Slúži na skladovanie a zahusťovanie žlče, ktorá sa tvorí v pečeni – a nie v žlčníku, hoci si to mnohí myslia.

Žlčové kamene sa líšia vo veľkosti aj v počte. Môžu byť malé ako zrnko piesku alebo veľké ako golfová loptička a zatiaľ čo niekomu sa vytvorí len jeden kameň, u iných sa môže vytvoriť niekoľko kameňov súčasne.

Vo väčšine prípadov nespôsobujú nijaké ťažkosti a nemusia byť liečené. Problémy so žlčovými kameňmi sa objavujú najmä v prípade, keď sa kamene uvoľnia a dostanú sa do žlčových ciest, kde sa zaseknú a spôsobia blokádu. Stav, pri ktorom má človek žlčové kamene, sa nazýva cholelitiáza alebo cholecystolitiázia.

Čo sú žlčové kamene a ako vznikajú?

Žlč je hustá žltohnedá tekutina, ktorá pomáha organizmu pri trávení tukov. Jej hlavnými zložkami sú žlčové farbivá, žlčové kyseliny (prípadne ich soli), hlien a cholesterol.

Žlčové kamene vznikajú vtedy, keď dôjde k nepomeru koncentrácie medzi základnými zložkami žlče. Označujú sa ako konkrementy alebo choletity. Rastú postupne, pretože ich neustále obmýva žlč. Najčastejšie sa skladajú z cholesterolu (majú žltú farbu) alebo bilirubínu (sú sfarbené do hneda alebo čierna).

Vznik žlčových kameňov je proces, ktorý je ovplyvnený viacerými faktormi. Základom tvorby konkrementov sú zmeny v zložení žlče, poruchy vyprázdňovania žlčníka alebo žlčovodov, ale aj ochorenia pečene či žlčníka.

Žlčové kamene z hľadiska zloženia

Z hľadiska prevládajúcej zložky rozlišujeme cholesterolové, pigmentové a zmiešané žlčové kamene.

Cholesterolové žlčové kamene vznikajú pri zvýšenej koncentrácii cholesterolu v žlči. Za normálnych okolností žlč obsahuje dostatočné množstvo chemikálií, aby cholesterol, vylúčený našou pečeňou, rozpustili.

Ak však pečeň vylučuje väčšie množstvo cholesterolu, aké sa v žlči dokáže rozpustiť, nadbytočný cholesterol sa začne formovať do malinkých kryštálov, z ktorých nakoniec vzniknú žlčové kamene. Ide o najbežnejšiu formu – až 80 % všetkých žlčových kameňov je tvorených cholesterolom.

Pigmentové žlčové kamene vznikajú pri zvýšenej koncentrácii bilirubínu v žlči. Bilirubín je farbivo, ktoré vzniká ako odpadový produkt pri rozpade červených krviniek. K nadbytku tohto farbiva dochádza najmä pri určitých ochoreniach, napr. cirhóza pečene, infekcie žlčových ciest či niektoré poruchy krvi.

Súčasťou oboch typov žlčových kameňov môžu byť aj soli vápnika. V žlčníku môžu byť prítomné aj zmiešané žlčové kamene, ktoré vznikajú najmä pri zápalových ochoreniach žlčníka a žlčových ciest.

Rizikové faktory

Medzi faktory, ktoré zvyšujú riziko tvorby žlčových kameňov, patria:

 • pohlavie (ženy)
 • vek nad 40 rokov
 • nadváha a obezita
 • tehotenstvo
 • konzumácia mastných jedál
 • konzumácia jedál s vysokým obsahom cholesterolu
 • konzumácia jedál s nízkym obsahom vlákniny
 • žlčové kamene v rodine (rodinná predispozícia)
 • cukrovka
 • niektoré ochorenia krvi (napr. kosáčiková anémia)
 • veľmi rýchla strata hmotnosti
 • požívanie liekov s obsahom estrogénu (napr. hormonálna terapia)
 • ochorenia pečene

Prejavy žlčových kameňov

Cholecystolitiáza môže byť asymptomatická (pacient nemá žiadne príznaky choroby; takýto priebeh je typický pre väčšie kamene, ktoré zostávajú v žlčníku a zvyčajne nespôsobujú ťažkosti) alebo symptomatická (u pacienta sa prejavia klinické príznaky – obdobie s ťažkosťami sa strieda s bezpríznakovým obdobím, ktoré môže mať rozličné trvanie).

Ťažkosti sa môžu prejaviť pri uvoľnení kameňa, ktorý upchal žlčovod, no môžu mať aj inú príčinu. Môže ich vyvolať napríklad diétna chyba, stres či nejaký iný problém. Podľa symptómov rozlišujeme dve formy prejavov tohto ochorenia – kolikovitú formu a dyspeptickú formu.

Kolikovitá forma – žlčníkový záchvat

Po konzumácii jedla, dôjde ku kontrakcii svalstva v okolí žlčníka, a tým sa žlč vylúči do žlčového vývodu, odkiaľ putuje do tenkého čreva, kde pomáha s trávením tukov. Keď sú však v žlčníku prítomné žlčové kamene, do žlčového vývodu môžu vycestovať aj tie. Počas cesty sa však môžu vo vývode zaseknúť, čím zablokujú odtok žlče a spôsobia biliárnu koliku – žlčníkový záchvat.
Obyčajne k nemu dochádza po konzumácii väčšieho množstva určitých jedál (napr. mastné, vyprážané, strukoviny, kapusta).

Kolikovitá forma (biliárna kolika) sa prejavuje náhlou, ostrou, zosilňujúcou sa bolesťou pod pravým rebrovým oblúkom, ktorá môže vystreľovať medzi lopatky alebo do pravého ramena. Bolesť môže byť taká silná, až spôsobí problémy s dýchaním.

Pri žlčníkovom záchvate sa môžu objavovať aj iné príznaky, napr. nevoľnosť, vracanie, horúčka, zožltnutie kože a očných bielok, tmavý moč vo farbe čaju, zimnica, triaška, potenie, pálenie záhy.

Doba trvania bolesti môže byť rôzne dlhá – od niekoľkých minút po niekoľko hodín. Zvyčajne však trvá niekoľko hodín, pričom platí, že sa nedá urobiť nič, aby sme záchvat zastavali. Bolesť obyčajne doznie, až keď kameň prejde cez žlčovod.

Keďže je žlčníkový záchvat sprevádzaný mimoriadne intenzívnou bolesťou (pacienti počas neho „škrabú steny“), pacient často skončí na urgentnom príjme. Návšteve lekára sa netreba vyhýbať, žlčový kameň sa nie vždy sám od seba dostane cez žlčovod a môže spôsobiť vážne komplikácie, napríklad infekciu v žlčníku či zápal pankreasu.

Dyspeptická forma – porušenie trávenia

Dyspeptická forma sa prejavuje najmä tráviacimi ťažkosťami, medzi ktoré zaraďujeme nafukovanie, plynatosť, nevoľnosť, grganie, hnačka, pocit plnosti žalúdka či bolesti v hornej časti brucha.

Kedy vyhľadať lekára

Vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa u vás objaví:

 • Silná alebo pretrvávajúca bolesť na pravej strane, prípadne na strednej časti brucha alebo chrbta.
 • Horúčka a triaška
 • Zožltnutie kože alebo očí – žltačka.
 • Pretrvávajúce vracanie.

Diagnostika

Diagnostika žlčových kameňov pozostáva z niekoľkých krokov:

Anamnéza

Predchorobie pacienta – súbor informácií o zdravotnom stave pacienta v minulosti. Lekár zisťuje, kedy sa bolesti začali a aká je ich intenzita, aký je životný štýl a stravovacie návyky pacienta, či užíva nejaké lieky, či trpí na nejaké iné ochorenia alebo či sú žlčové kamene časté v jeho rodine (rodinná predispozícia). Táto metóda je presnejšia pri kolikovitej forme.

Klinické vyšetrenie

Lekár prostredníctvom pohmatu a poklopu brušnej dutiny zisťuje citlivosť a bolestivosť pod pravým rebrovým oblúkom.

Laboratórne vyšetrenia krvi

Zvýšené hodnoty niektorých ukazovateľov môžu odhaliť komplikácie spôsobené žlčovými kameňmi, napr. infekciu, žltačku, zápal žlčníka či pankreasu alebo poškodenie pečene. V prípade jednoduchej koliky, resp. dyspepsie, však krvné parametre nemusia byť zmenené.

Zobrazovacie metódy

Pri zisťovaní žlčových kameňov je obzvlášť užitočné ultrasonografické vyšetrenie žlčníka (USG), ktoré má veľmi vysokú presnosť. Vyšetrenie prostredníctvom ultrazvuku dokáže odhaliť aj iné komplikácie, napr. akútny zápal žlčníka, zobrazuje však aj prípadné zmeny v stene žlčníka či v jeho okolí, kde môže byť nahromadená tekutina.

Pri diagnostike môžu byť použité aj iné zobrazovacie vyšetrenia, napr. endoskopický ultrazvuk (pri identifikácii menších kameňov), CT či MRI.

Náhodné vyšetrenie

Keďže žlčové kamene nemusia spôsobovať nijaké ťažkosti, veľa ľudí ani nevie, že ich má. Kamene sú mnohokrát „potichu“ a odhalí ich až náhodné vyšetrenie, napr. ultrazvuk alebo CT, ktoré sa vykonáva na základe iných podozrení.

Možnosti liečby

Žlčové kamene sa obyčajne liečia, len ak spôsobujú ťažkosti. Pri asymptomatickej cholelitiáze stačí sledovanie a opakované vyšetrenie ultrazvukom v určitom časovom rozmedzí (napr. jedenkrát za rok). Pri kolikovitej forme je konzervatívnym postupom liečby pokojový režim, diéta, hladovka a lieky na uvoľňovanie kŕčov.

Chirurgické odstránenie žlčníka

Ak konkrementy spôsobujú ťažkosti, najúčinnejšou liečbou je chirurgické odstránenie žlčníka – cholecystektómia. V minulosti takýto zákrok vyžadoval niekoľkocentimetrový rez a približne týždňový pobyt v nemocnici.

Tento postup bol do značnej miery nahradený laparoskopickou metódou, pri ktorej sa žlčník odstraňuje cez drobné vpichy cez brušnú stenu. Takýto zákrok vyžaduje podstatne kratší pobyt v nemocnici s následnou domácou rekonvalescenciou.

V určitých prípadoch (5 – 10 %) nie je možné vykonať operáciu laparoskopickým postupom. Vtedy sa uplatňuje cholecystektómia otvorenou cestou – otvorenie brušnej dutiny.

Pri operácii je pacient v celkovej anestézii a odstraňuje sa celý žlčník aj s kameňmi. Zákrok má veľmi vysokú efektivitu so zriedkavým výskytom ťažších komplikácií.

Endoskopické odstránenie žlčových kameňov

Endoskopická liečba sa využíva, ak sú kamene lokalizované v žlčovodoch. Kameň sa vyberá pomocou endoskopu – trubicou zavedenou cez ústnu dutinu.

Rozpustenie a rozbitie žlčových kameňov

Pri pacientoch s vysokým operačným rizikom je jednou z možností užívanie liekov obsahujúcich kyselinu ursodeoxycholovú, ktorá sa prirodzene vyskytuje v malých množstvách v žlči a pomáha rozpúšťať cholesterolové žlčové kamene. Pri tých ostatných však nepomôže.

Takáto liečba je však veľmi zdĺhavá a neefektívna. Trvá mesiace až rok, kým sa dostaví nejaký výsledok a v niektorých prípadoch liečba nefunguje vôbec. Navyše je veľká pravdepodobnosť, že ak je liečba úspešná a pacient prestane užívať lieky, po určitom čase sa kamene objavia znova.

Ďalšími možnosťami na rozbitie kameňov sú litotripsia – rozbíjanie kameňov pomocou rázových vĺn alebo streknutie rozpúšťadiel priamo do žlčníka. Ani tieto metódy sa však neodporúčajú, pretože ak sa žlčník neodstráni, kamene pravdepodobne vzniknú znova.

Prevencia

Doteraz nie je zadefinovaný žiadny overený spôsob, ako zabrániť vzniku žlčových kameňov. Sú však postupy, ktoré riziko vzniku tohto ochorenia znižujú.

Ide najmä o dodržiavanie zdravého životného štýlu – pestrá a vyvážená strava s vysokým obsahom vlákniny, dostatok pohybu, nevynechávanie dôležitých jedál dňa a udržovanie si zdravej hmotnosti.

Doktor má filipa

Tento článok vznikol v spolupráci s podcastom Doktor má Filipa. Viac o žlčových kameňoch, ale aj o iných ochoreniach tohto orgánu sa dozviete viac v epizóde č. 120, ktorá je venovaná žlčníku.


Zdroje

https://www.healthline.com/health/gallbladder-attack
https://www.health.harvard.edu/digestive-health/gallstones-symptoms-diagnosis-and-treatment
https://www.health.harvard.edu/womens-health/what-to-do-about-gallstones
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/gallstones/symptoms-causes/syc-20354214
https://www.nhs.uk/conditions/gallstones/
https://www.npz.sk/sites/npz/Stranky/NpzArticles/2013_06/Zlcnikove_kamene.aspx?did=4&sdid=31&tuid=0&page=full&