Prirovnanie

Prirovnanie je obrazné pomenovanie,výrazový prostriedok, pri ktorom jeden predmet sa prirovnáva k inému. Predmety porovnávame na základe zhodných alebo odlišných vlastností. Prirovnanie zvyšuje expresívnosť a citové zafarbenie textu. Väčšinou obsahuje spojku: ako, sťa, ani, jak, akoby, sťaby…

 • Zlý ako čert. – Pláva, že by ho ani žralok nepredstihol. – Uteká sťa gepard naháňajúci korisť.

Vybrané prirovnania zo slovenskej literatúry

 • Pozri, tam hviezdy si posadali, akoby nebom diaľ nevládali.
  (S. Chalupka)
 • Obloha v ťažkom smútku až k zemi sa zhýna sťa mať biedna nad rakvou jediného syna.
  (J. Botto: Smrť Jánošíkova)
 • Šiaha za tým ako čert za dušou.
  (J. Kalinčiak: Reštavrácia)
 • Horší nežli divé války, divější ohně.
  (J. Kollár: Slávy dcera)

Zdroje

 1. Caltíková, M. Slovenský jazyk a literatúra. Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2019. ISBN 978-80-8133-080-3.
 2. Caltíková, M. – Lábaj, Ľ – Lauková, Z. – Polakovičová, A. – Štarková, Ľ. Slovenský jazyk pre stredné školy 1. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2019. ISBN 978-80-8120-685-6.
 3. Kolektív autorov. Zmaturuj z literatúry 1. Bratislava: Pedagogické vydavateľstvo Didaktis, 2004. ISBN 80-89160-02-6.
 4. Polakovičová, A. a kol. Literatúra pre stredné školy 1. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2018. ISBN 978-80-8120-771-6.

Kategória: Literatúra | Umelecké jazykové prostriedky