Personifikácia

Personifikácia je druh metafory. O personifikácii hovoríme vtedy, keď sa predmetom alebo abstraktným javom pripisujú ľudské vlastnosti a správanie. Napr.

Mesiac sa díva

Neživej veci – téme (mesiac) sa pripisujú určité vlastnosti (báza) živej bytosti (figúra)

Téma: mesiac sa díva

Báza: díva sa – pozerá očami

Figúra: človek sa díva, pozerá očami

Animizácia
Pri rozbore umeleckého textu rozlišujeme medzi personifikáciou a animizáciou.
Animizácia – prisudzovanie duše javom a predmetom prírody (živlom, zvieratám, veciam).
mesiac smútil, mračná sa obávali slnka

Vybrané personifikácie zo slovenskej literatúry

  • či sa ti krv nebúrila, keď ti krivda pravdu bila? (S. Chalupka: Branko)
  • sovy polnoc hlásali (S. Chalupka: Valibuk)
  • duchdevy plače, horko narieka (A. Sládkovič: Marína)
  • zasurmili surmity, volajú do zbroje (S. Chalupka: Mor ho!)

Zdroje

  1. Caltíková, M. Slovenský jazyk a literatúra. Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2019. ISBN 978-80-8133-080-3.
  2. Caltíková, M. – Lábaj, Ľ – Lauková, Z. – Polakovičová, A. – Štarková, Ľ. Slovenský jazyk pre stredné školy 1. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2019. ISBN 978-80-8120-685-6.
  3. Kolektív autorov. Zmaturuj z literatúry 1. Bratislava: Pedagogické vydavateľstvo Didaktis, 2004. ISBN 80-89160-02-6.
  4. Polakovičová, A. a kol. Literatúra pre stredné školy 1. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2018. ISBN 978-80-8120-771-6.

Kategória: Literatúra | Umelecké jazykové prostriedky