Epiteton

Epiteton je básnický prívlastok, ktorý patrí k obrazným pomenovaniam. Je to umelecký prívlastok, výrazový prostriedok s estetickou funkciou, ktorým autor bližšie určuje vlastnosť osoby, predmetu alebo javu.
Poznáme:

 • epitetá stále (konštantné) – drobné kvapky, čierna noc, červené jabĺčko
 • epitetá ozdobné/metaforické (epiteton ornans) – namrzené mračná, zlostný oheň, plachý vánok

Pozor. Nezhodný prívlastok nie je epiteton, ale napr. genitívna metafora:
more smútku, plameň srdca

Vybrané epitetá zo slovenskej literatúry

 • božie plamene
  poslušná duša
  smutná hodina (A. Sládkovič: Marína)

Zdroje

 1. Caltíková, M. Slovenský jazyk a literatúra. Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2019. ISBN 978-80-8133-080-3.
 2. Caltíková, M. – Lábaj, Ľ – Lauková, Z. – Polakovičová, A. – Štarková, Ľ. Slovenský jazyk pre stredné školy 1. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2019. ISBN 978-80-8120-685-6.
 3. Kolektív autorov. Zmaturuj z literatúry 1. Bratislava: Pedagogické vydavateľstvo Didaktis, 2004. ISBN 80-89160-02-6.
 4. Polakovičová, A. a kol. Literatúra pre stredné školy 1. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2018. ISBN 978-80-8120-771-6.

Kategória: Literatúra | Umelecké jazykové prostriedky