Písanie i/y po C (cvičenie 1)

#1. C_ril a Metod

#2. evanjelická c_rkev

#3. kúzelník s c_lindrom

#4. čaj s c_trónom

#5. rímska c_fra

#6. zapáliť si c_garetu

#7. pracovný c_klus

#8. c_klámenový dres

#9. hrať na c_mbale

#10. morské c_cavce

Vyhodnotiť

Výsledok

-