Synekdocha

Synekdocha je osobitý druh metonymie založený na prenášaní významu na základe kvantitatívnych súvislosti. V textoch sa najčastejšie vyskytuje zámena:

 • časti za celok (pars pro toto)
  • Nebolo tam ani nohy – neboli tam žiadne osoby, nielen ich nohy, nikto neprišiel.
  • Jeho duša je celá zmorená – celý človek je zmorený, nielen jeho duša.
 • celku za časť (totum pro parte)
  • Sála tlieskala – diváci v sále tlieskali.
  • Mesto sa zhromaždilo na hlavnom námestí – obyvatelia mesta sa zhromaždili na hlavnom námestí.
 • singuláru za plurál (singularis pro plurali)
  • Podnikateľ to nemá na Slovensku jednoduché – všetci podnikatelia to nemajú na Slovensku jednoduché.
  • Účtovníčka musí vedieť pracovať s číslami – všetky účtovníčky musia vedieť pracovať s číslami.
 • druhu za rod (species pro genere)
  • Dal jej len nejaké drobné – dal jej málo peňazí.
 • rodu za druh (genus pro specie)
  • Piť alkohol – piť určitý druh alkoholu, napr. piť pivo, piť víno…

Zdroje

 1. Caltíková, M. Slovenský jazyk a literatúra. Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2019. ISBN 978-80-8133-080-3.
 2. Caltíková, M. – Lábaj, Ľ – Lauková, Z. – Polakovičová, A. – Štarková, Ľ. Slovenský jazyk pre stredné školy 1. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2019. ISBN 978-80-8120-685-6.
 3. Kolektív autorov. Zmaturuj z literatúry 1. Bratislava: Pedagogické vydavateľstvo Didaktis, 2004. ISBN 80-89160-02-6.
 4. Polakovičová, A. a kol. Literatúra pre stredné školy 1. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2018. ISBN 978-80-8120-771-6.

Kategória: Literatúra | Umelecké jazykové prostriedky