Metonymia

Metonymia je obrazné pomenovanie, ktoré vzniká prenášaním významu na základe vnútornej vecnej alebo logickej súvislosti (na základe vnútorných vzťahov). Súvislosť dvoch predmetov môže byť rôzna (napr. časová, priestorová…), napr.

 • autor – dielo
  • číta Bednára – číta dielo, ktoré napísal Alfonz Bednár (napr. Kolíska); recituje Hviezdoslava – recituje text diela, ktoré napísal Pavol Országh Hviezdoslav (napr. Hájnikova žena);
 • priestor – príslušník
  • Holandsko sa búrilo – obyvatelia Holandska sa búrili, Trieda sa hádala – žiaci v triede sa hádali;
 • činnosť – nástroj
  • živí sa rukami – vykonáva manuálnu prácu
 • predmet – obsah
  • zjedol dva taniere – zjedol obsah tanierov, nie samotné taniere
 • celok – časť
  • viazať topánky – viazať šnúrky na topánkach, nie celé topánky
 • materiál – výrobok
  • kúpil dub – kúpil nábytok z dubového dreva

Synekdocha

Synekdocha je druhom metonymie. Ide o prenášanie významu na základe kvantitatívnych vzťahov, napr.

 • časť namiesto celku (pars pro toto), napr.
  • ani jedno oko v miestnosti neostalo suché – všetci prítomní plakali;
  • moja noha tam už nikdy nevkročí – už tam nikdy neprídem.
 • celok namiesto časti (totum pro parte), napr.
  • sála tlieskala – diváci v sále tlieskali;
  • hrad odolával až do posledných síl – obyvatelia hradu odolávali až do posledných síl.
 • singulár namiesto plurálu (singularis pro plurali)
  • živnostník si od nového roku priplatí – všetci živnostníci si od nového roku priplatia.

Vybrané metonymie zo slovenskej literatúry

 • Stůj noho! (celý človek, nielen noha)
 • Zíď z trónu. (vzdať sa vlády, odísť, opustiť celý priestor, nielen trón)
 • Ťa kolenačky prosí duša moja. (ja ťa prosím, celý človek, nielen duša)

Zdroje

 1. Caltíková, M. Slovenský jazyk a literatúra. Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2019. ISBN 978-80-8133-080-3.
 2. Caltíková, M. – Lábaj, Ľ – Lauková, Z. – Polakovičová, A. – Štarková, Ľ. Slovenský jazyk pre stredné školy 1. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2019. ISBN 978-80-8120-685-6.
 3. Kolektív autorov. Zmaturuj z literatúry 1. Bratislava: Pedagogické vydavateľstvo Didaktis, 2004. ISBN 80-89160-02-6.
 4. Polakovičová, A. a kol. Literatúra pre stredné školy 1. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2018. ISBN 978-80-8120-771-6.

Kategória: Literatúra | Umelecké jazykové prostriedky