Písanie i/y (súhrnné cvičenie 9)

#1. krásn_ páví chvost

#2. hotový bláz_nec

#3. študovať h_stóriu

#4. rímsky c_sár

#5. strmý skalnatý m_s

#6. oceľová t_č

#7. schovával sa v prítm_

#8. tr_znil ho pocit viny

#9. politické mach_nácie

#10. v diaľke sa m_hlo svetlo

#11. ol_mpijské hry

#12. siedm_ sa vyhol tomu pádu

#13. s_ká od bolesti

#14. b_cie nástroje

#15. často sa v_dame

#16. stál pod naš_mi oknami

#17. žijú v prep_chu

#18. mäsožravý d_nosaurus

#19. v záhrade k_kiríkal kohút

Vyhodnotiť

Výsledok

-