Beletrizovaný životopis (ako napísať beletrizovaný životopis?)

Beletrizovaný životopis patrí do umeleckého štýlu a opisného slohového postupu. Zachytáva priebeh celého života osoby. Autor si vyberie niekoľko kľúčových faktov zo života osoby (minimálne 5), jej charakteristické vlastnosti, schopnosti a umelecky ich stvárni (údaje sú uvádzané v menšej miere ako v administratívnom životopise – autor ich pomenúva nepriamo alebo ich zahmlieva).

Využíva sa rozprávanie (napr. dej, plynutie času, postavy, priestor) a opis (opis prostredia, charakter osoby). Prítomné môžu byť prvky výkladu (údaje, vysvetlenia) a úvahy (plány, sny, túžby).

Vyznačuje sa príbehovosťou – čitateľ má pocit, že číta príbeh. Autor si zvolí kompozičný postup (chronológia, retrospektíva alebo reťazový princíp) a vytvorí pútavý príbeh s napätím.

Pri písaní autor využíva umelecké jazykové prostriedky: trópy (metafora, prirovnanie, metonymia, zveličovanie ap.), figúry (gradácia, oxymoron ap.), protiklad, frazeologizmy, zdrobneniny, hovorová lexika, ale aj iné citovo zafarbené slová; syntaktické jazykové prostriedky, napr. jednočlenné vety, neukončená výpoveď, vsuvky, neurčité slovesné tvary ap.

Používa fikciu, uplatňuje fantáziu v rozprávaní príbehu, môže pracovať s humorom, iróniou i satirou. Dôležitá je originálnosť, subjektívnosť, obrazotvornosť, pestrosť a beletrizujúce prvky.

Dobré vlastnosti sa odporúča zveličovať, zlé zahmliť. Ak sa stvárňuje život žijúcej osoby, je vhodné spomenúť jej ciele, plány, sny, ambície do budúcnosti.

Ak autor píše o vlastnom živote (vlastný životopis), ide o autobiografiu. Môže však stvárňovať aj život inej osoby (populárnej, známej alebo menej známej osoby), vtedy hovoríme o biografii.

Kompozícia beletrizovaného životopisu

Autobiografia študenta v období maturity

 1. narodenie, údaje o mieste narodenia, o rodine
 2. prvé roky života, detstvo
 3. prvý stupeň základnej školy
 4. druhý stupeň základnej školy
 5. stredná škola, maturitný ročník

(Poznámka. Kompozícia má orientačný charakter. Má klasický kompozičný postup – chronologický. Rozsah je síce menší, no primeraný vzhľadom na vek autora, rokmi bude počet udalostí v jeho živote narastať.)

Biografia významného jednotlivca

 1. narodenie
 2. detstvo
 3. štúdium
 4. profesia (tvorba) a rodinný život
 5. koniec života (pri nežijúcej osobnosti)

(Poznámka. Kompozícia má orientačný charakter. Má klasický kompozičný postup – chronologický.)


Zdroje

 1. Caltíková, M. Slovenský jazyk a literatúra. Nitra: Enigma Publishing, 2019. ISBN 978-80-8133-080-3.
 2. Caltíková, M. – Polakovičová, A. – Štarková, Ľ. Stredoškolské písomné práce zo slovenského jazyka. Nitra: ENIGMA PUBLISHING, 2010. ISBN 978-80-89509-02-7.
 3. Caltíková, M. – Lábaj, Ľ – Lauková, Z. – Polakovičová, A. – Štarková, Ľ. Slovenský jazyk pre stredné školy 1. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2019. ISBN 978-80-8120-685-6.
 4. Papuga, J. Kompendium slovenčiny. Bratislava, 2019. ISBN 978-80-971287-5-3.

Kategória: Ako napísať | Maturitné útvary/žánre