Písanie i/y v koncovkách podstatných mien (cvičenie 2)

#1. točí sa okolo svojej os_

#2. skontrolovať výsledky krv_

#3. dve červené šatk_

#4. kruhy v obil_

#5. napadli ich divé zver_

#6. hrá na klavír_

#7. ohrozovali ich zúrivé ps_

#8. predáva časopis_

#9. chodiť v novej obuv_

#10. slovenskí farmár_

Vyhodnotiť

Výsledok

-