Tým a tím

Kedy sa píše tím a kedy tým?

Tým

Slovo tým môže predstavovať tvar ukazovacích zámen ten a to v inštrumentáli jednotného čísla (ten žiak – s tým žiakom, to dieťa – s tým dieťaťom) a tvar zámen a tie v datíve množného čísla (tí žiaci – tým žiakom, tie deti – tým deťom):

 • Mohol by si mi s tým pomôcť? (I sg.)
 • Už sa tým netráp. (I sg.)
 • Tým futbalistom sa dnes naozaj darilo. (D pl.)
 • Tým deťom to daroval s radosťou. (D pl.)

Alebo ide o podraďovaciu spojku, ktorá uvádza spôsobové vety (často v spojení s tým, že):

 • Odišiel s tým, že sem už nikdy nevkročí.
 • Zmluvu podpísal s tým, že niektoré jej časti sa ešte budú upravovať.

Tím

Podstatné meno tím je zdomácnená podoba pôvodne anglického slova team, ktoré označuje skupinu ľudí so spoločnou úlohou, kolektív, družstvo, napr. pracovný tím, športový tím, vedecký tím ap. Má tvrdú výslovnosť [tím].

 • Tento tím môže vyhrať majstrovský titul.
 • Americký tím vedcov vyvinul jedinečnú liečivú látku.
 • Deň voľna prospeje všetkým hokejovým tímom.

Tímový

Zo slova tím možno utvoriť prídavné meno tímový.

 • Kto nie je tímový hráč, nedokáže na tejto pozícii uspieť.
 • Výhru môžeme dosiahnuť len tímovou prácou.

Zdroje

 1. Kačala, J. – Pisárčiková, M. – Považaj, M. Krátky slovník slovenského jazyka [online]. Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, © 2003. Dostupné na: https://slovnik.juls.savba.sk/
 2. Mislovičová, S. a kol. Slovenčina na každý deň. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020. ISBN 978-80-224-1861-4.