Písanie i/y v koncovkách podstatných mien (cvičenie 1)

#1. rastú tu dub_

#2. je ubytovaný v hotel_

#3. dedinka v údol_

#4. prišiel bez Andre_

#5. štyri plynové kotl_

#6. dvaja poriadni chlap_

#7. tí naši slovenskí sokol_

#8. ihličnaté les_

#9. priblížili sa k uhynutej zver_

#10. súťaž sa uskutočnila v Kóre_

Vyhodnotiť

Výsledok

-