Kryštál a krištáľ

Kryštál

Podstatné meno kryštál označuje pevné teleso s pravidelnou štruktúrou – určitý hmotný objekt, ktorý sa vyznačuje pravidelnosťou usporiadania plôch, hrán, atómov ap. Slovo kryštál má odborné pomenovanie v prírodných vedách (vo fyzike, v chémii, v mineralógii i v elektrotechnike) – je definované ako fyzikálne a chemicky rovnorodé pevné teleso s pravidelnou štruktúrou atómov, iónov alebo molekúl.

 • Americký tím vedcov sa zaoberal výskumom dvojihlanových kryštálov.
 • Atómy v kryštáli diamantu sú usporiadané do pravidelného štvorstena.
 • Lúka bola pokrytá trblietajúcimi sa kryštálikmi snehu.

Krištáľ

Podstatné meno krištáľ sa používa v dvoch významoch: 1. bezfarebná priehľadná odroda kremeňa, ktorá sa používa najmä v optike, v sklárstve a klenotníctve. 2. bezfarebné sklo s vysokým indexom lomu.

 • Na výstave môžete vidieť poháre z najrôznejších materiálov, medzi ktorými nájdeme aj krištáľ.
 • Objednali si luster zo vzácneho benátskeho krištáľu.
 • Mama vlastní množstvo krištáľových váz.

Slovo krištáľ sa v prenesenom význame používa v súvislosti s priehľadnosťou, jasnosťou, čistotou. Preto sa často vyskytuje v prirovnaniach, prípadne iných frazeologických jednotkách:

 • myšlienky čisté ako krištáľ
 • voda číra ako krištáľ

Problematické spojenia

Výklad pri slovách kryštál a krištáľ je v jednotlivých výkladových slovníkoch jednoznačný a zrozumiteľný, no i tak sa v jazykovej praxi objavujú niektoré problematické spojenia, v ktorých je ťažké určiť, či ide o kryštál alebo krištáľ. Ide najmä o spojenia:

–► liečivý kryštál/krištáľ
V tomto prípade môžeme toto slovné spojenie chápať tak, že liečivý účinok má bezfarebná odroda kremeňa – liečivý krištáľ, ale aj tak, že liečivý účinok sa vzťahuje na pevné teleso s pravidelnou štruktúrou – liečivý kryštál (napr. kryštál ametystu, ale aj kryštál kremeňa).

–► horský kryštál/krištáľ
S pravopisom tohto slovného spojenia má problém nejeden používateľ slovenského jazyka. Vzhľadom na to, že ide o názov bezfarebnej priehľadnej odrody kremeňa, odporúča sa písať horský krištáľ.

–► Swarovského kryštál/krištáľ
Toto spojenie označuje krištáľové elementy – malé sklíčka vybrúsené ako brilianty do rôznych tvarov (napr. srdiečka, kocky, slzy ap.) –, a luxusnú bižutériu s týmito elementmi. Nevyrábajú sa však z kryštálu. Pri ich výrobe je použité sklo – brúsený krištáľ. Preto je správne spojenie Swarovského krištáľ a jednotlivé kúsky z dielne tejto spoločnosti sa správne nazývajú Swarovského krištále.

Odlišná koncovka –► odlišné skloňovanie

sg.kryštál – vzor dubkrištáľ – vzor stroj
Nkryštálkrištáľ
G(do) kryštálu(do) krištáľu/krištáľa
Dkryštálukrištáľu
A(vidím) kryštál(vidím) krištáľ
L(o) kryštáli(o) krištáli
I(s) kryštálom(s) krištáľom
pl.

Nkryštálykrištále
G(do) kryštálov(do) krištáľov
Dkryštálomkrištáľom
A(vidím) kryštály(vidím) krištále
L(o) kryštáloch(o) krištáľoch
I(s) kryštálmi(s) krištáľmi

Zdroje

 1. https://jazykovaporadna.sme.sk/q/9363/
 2. Kačala, J. – Pisárčiková, M. – Považaj, M. Krátky slovník slovenského jazyka [online]. Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, © 2003. Dostupné na: https://slovnik.juls.savba.sk/
 3. Mislovičová, S. a kol. Slovenčina na každý deň. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020. ISBN 978-80-224-1861-4.