Radi a rady

Kedy sa píše radi a kedy rady?

Radi

Slovo rád má v množnom čísle tvar radi pri:

1. –► osobách mužského rodu (životných podstatných menách mužského rodu):

 • Hráči boli naozaj radi, keď dostali nové futbalové lopty.
 • Manažéri sú radi, pretože firma splnila stanovené ciele.
 • Naši technici vám radi pomôžu.

2. –► podstatných menách, ktorých rod sa nedá určiť:

 • Boli radi, aj keď to nikto nečakal. (nedá sa určiť, kto bol rád)
 • Radi to spravia za vás.
 • Radi by sme vám všetkým poďakovali za pomoc.

Rady

Slovo rád má v množnom čísle tvar rady pri:

1. –► zvieracích podstatných menách či neživotných podstatných menách mužského rodu:

 • Kone boli rady, keď im doniesli čerstvé krmivo.
 • Krokodíly sa rady vyhrievajú na slnku.
 • Stromy nemajú rady príliš veterné prostredie.

2. –► podstatných menách ženského rodu alebo stredného rodu:

 • Staré mamy veľmi rady pečú.
 • Tieto rastliny majú rady teplé a vlhké prostredie.
 • Textárky to rady napíšu za nás.
 • Deti rady jedia koláče.
 • Mláďatá rady pobehujú vo svojom novom výbehu.

Doplnenie

V prípade, že je vo vete viac podmetov, tvar slova rád závisí od ich rodu a životnosti.

1. –► Ak aspoň jeden člen viacnásobného podmetu je životné podstatné meno mužského rodu, používa sa tvar radi:

 • Šéfredaktor a jazykové korektorky nie sú radi, keď textári robia veľa gramatických chýb.
 • Milan s Ivetou radi navštevujú hornaté krajiny.
 • Starý otec a jeho vnučky majú radi sladkosti.

2. –► Tvar radi sa používa aj vtedy, keď označenie zahŕňa ženy a mužov, prípadne aj deti:

 • Mladomanželia budú naozaj radi, keď budú bývať vo svojom vlastnom dome.
 • Svatovci radi plánujú výlety pre celú rodinu.

Poznámka

Rovnakými pravidlami sa riadia aj dvojice jedni/jedny, oni/ony, sami/samy.


Zdroje

 1. Kačala, J. – Pisárčiková, M. – Považaj, M. Krátky slovník slovenského jazyka [online]. Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, © 2003. Dostupné na: https://slovnik.juls.savba.sk/
 2. Mislovičová, S. a kol. Slovenčina na každý deň. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020. ISBN 978-80-224-1861-4.