Písanie i/y v koncovkách zámen (cvičenie 1)

#1. on_ stratili záujem

#2. prišli ak_si žiaci

#3. podaj m_ pero

#4. tak_to sveter mám aj ja

#5. prišiel so svoj_m bratom

#6. našiel som nieč_ kľúč

#7. rozprávali sa o moj_ch učiteľoch

#8. aj m_ sme prišli neskoro

#9. nikd_ sa to nesmie dozvedieť

#10. chodí sem každ_ týždeň

Vyhodnotiť

Výsledok

-