Písanie i/y v koncovkách podstatných mien (cvičenie 3)

#1. zúrivé lev_

#2. po dobrej večer_

#3. za siedmimi moram_

#4. napadli ho os_

#5. prišli s rodičm_

#6. jesenné zľav_

#7. s príchodom jar_

#8. trávnaté step_

#9. krás_ slovenských hôr

#10. dlhé zimné večer_

Vyhodnotiť

Výsledok

-