Písanie i/y v koncovkách podstatných mien (cvičenie 4)

#1. schovával sa v prítm_

#2. sú tu naozaj pekné hotel_

#3. americkí filmár_

#4. veľké pieskové dun_

#5. lekár_ sa pripravujú na operáciu

#6. dnes neprišiel do škol_

#7. rozprávali sa o počas_

#8. liek_ proti kašľu

#9. učiteľk_ išli so žiakmi na výlet

#10. leží mu to na srdc_

Vyhodnotiť

Výsledok

-