Písanie i/y (súhrnné cvičenie 8)

#1. dob_ť batériu

#2. matk_ni priatelia

#3. v_ť veniec

#4. l_sý starec

#5. skúsení lekár_

#6. zvončeky c_nkajú

#7. nách_lný na zranenia

#8. had sa odplaz_l

#9. skončili ôsm_

#10. krv s_ka

#11. išiel na p_tačky

#12. k_vadlová doprava

#13. maľba h_rila farbami

#14. t_p lietadla

#15. prišiel so svoj_m bratom

#16. podáva sa aper_tív

#17. m_nerálna voda

#18. s_ty hladnému neverí

#19. balad_cká báseň

Vyhodnotiť

Výsledok

-