Písanie i/y (súhrnné cvičenie 2)

#1. egyptská p_ramída

#2. to je tisíc_ návštevník

#3. veselý m_mozemšťan

#4. dostať prez_vku

#5. únik pl_nu

#6. h_bernácia netopierov

#7. akademický t_tul

#8. zamaskovaný al_gátor

#9. on_ stratili záujem

#10. tovar ide na odb_t

#11. neobyčajné vystúpenie fak_ra

#12. kuch_nská soľ

#13. herečk_n otec zmeškal premiéru

#14. d_mové signály

#15. vlk zav_ja

#16. kor_tnačí pancier

#17. je ubytovaný v hotel_

#18. mas_rovať chrbticu

#19. nezabudni kúpiť c_buľu

Vyhodnotiť

Výsledok

-