Písanie i/y (súhrnné cvičenie 3)

#1. skontrolovať výsledky krv_

#2. c_klámenové šaty

#3. cesta sa v_nie

#4. americké párnokop_tníky

#5. mám iba jedn_ lyže

#6. sch_ľovalo sa na dážď

#7. hodiny t_kajú

#8. s_zyfovská práca

#9. mal dokonalé alib_

#10. zaspievala h_mnu

#11. výsuvná mark_za

#12. dejiny svetovej k_nematografie

#13. chlapci ostali doma sam_

#14. stojí pred d_lemou

#15. kysl_ková bomba

#16. z_mné mesiace

#17. prišiel kom_nár

#18. mávali svojimi siv_mi sovími krídlami

#19. por_sko sekery

Vyhodnotiť

Výsledok

-