Písanie i/y (súhrnné cvičenie 1)

#1. sliepky sedia na b_dle

#2. kr_štá_ovo čistá voda

#3. hrá na c_mbale

#4. p_cha predchádza pád

#5. prišiel bez Andre_

#6. mies_ť cesto

#7. strhol sa v_chor

#8. jedn_ sú už tu

#9. vyplazoval jaz_k

#10. porcelánová m_ska

#11. hydraulický l_s

#12. v noci dob_li mesto

#13. plachý d_kobraz

#14. prišli ak_si žiaci

#15. h_sterický človek

#16. šikovný arch_tekt

#17. školský sk_cár

#18. nie je všetko zlato, čo sa bl_ští

#19. dlhý žiraf_ krk

Vyhodnotiť

Výsledok

-