Písanie i/y po S (cvičenie 7)

#1. s_kavý zvuk

#2. s_metrická tvár

#3. výlet na S_tno

#4. triasť sa ako os_ka

#5. stúpenec ras_zmu

#6. s_licová vôňa

#7. dejiny As_rie

#8. dus_čnan draselný

#9. trpezlivý s_tár

#10. kamarátov s_novec

Vyhodnotiť

Výsledok

-