Písanie i/y po S (cvičenie 1)

#1. s_chravé počasie

#2. mas_rovať chrbticu

#3. kyselina s_rová

#4. brús_ť nôž

#5. nenás_tné zviera

#6. mies_ť cesto

#7. s_ntetické látky

#8. s_pký sneh

#9. pôrodná as_stentka

#10. lahodný s_rovník

Vyhodnotiť

Výsledok

-