Písanie i/y po S (cvičenie 2)

#1. dostal os_pky

#2. s_stémová chyba

#3. hus s_pí

#4. pres_lová hra

#5. s_rotské dávky

#6. nová s_nagóga

#7. kos_ť trávu

#8. bojazlivá s_korka

#9. súčasná s_tuácia

#10. us_lovná včela

Vyhodnotiť

Výsledok

-