Písanie i/y po S (cvičenie 3)

#1. s_ty hladnému neverí

#2. panelové s_dlisko

#3. s_mbol mieru

#4. s_mbióza mikroorganizmov

#5. krv s_ka

#6. klas_fikácia študentov

#7. s_zyfovská práca

#8. malý s_nček

#9. has_čský zbor

#10. s_pať múku

Vyhodnotiť

Výsledok

-