Písanie i/y po R (cvičenie 3)

#1. por_sko sekery

#2. združený r_m

#3. kr_čať zo sna

#4. rozzúrený r_s

#5. svinský r_pák

#6. graciózna baler_na

#7. západné kr_dlo

#8. r_tmický skladba

#9. nebezpečný kr_minálnik

#10. r_savá jalovica

Vyhodnotiť

Výsledok

-