Písanie i/y v koncovkách zámen (cvičenie 2)

#1. všetc_ zabudli na jeho narodeniny

#2. Ženy s deťmi ležali na pláži. On_ tam oddychovali.

#3. m_ sme si to nevšimli

#4. chlapci ostali doma sam_

#5. naši plavci opäť zvíťazili, on_ sú najlepší

#6. spomenul to ktor_si žiak

#7. lúka je pokrytá sam_mi kvetmi

#8. pozorovali sme ak_chsi horolezcov

#9. zopakuj m_ to ešte raz

#10. stretáva sa s bohviek_m

Vyhodnotiť

Výsledok

-