Písanie i/y po R (cvičenie 4)

#1. úr_vok básne

#2. r_bárska sieť

#3. vír_vá práčka

#4. vyhľadávací algor_tmus

#5. apr_lové počasie

#6. jed na kr_sy

#7. trblietavý br_liant

#8. kláštorné kr_pty

#9. podávať aper_tív

#10. r_mske právo

Vyhodnotiť

Výsledok

-