Písanie i/y po R (cvičenie 1)

#1. pr_jať správu

#2. r_tiersky turnaj

#3. str_ko Jano

#4. lakovaná skr_ňa

#5. liptovská br_ndza

#6. kor_tnačí pancier

#7. r_chla loď

#8. nepr_merané správanie

#9. kr_štá_ová váza

#10. ostrý r_ľ

Vyhodnotiť

Výsledok

-