Písanie i/y po R (cvičenie 2)

#1. r_žový nákyp

#2. riečne kor_to

#3. ochranný kr_t

#4. zakliata pr_ncezná

#5. ľadové kr_hy

#6. kráľ R_chard

#7. sladký cukr_k

#8. kr_štalizácia roztoku

#9. r_bezľový lekvár

#10. pr_tomnosť ozbrojených síl

Vyhodnotiť

Výsledok

-