Písanie i/y po L (cvičenie 4)

#1. l_sý starec

#2. l_rická báseň

#3. sympatická L_dia

#4. l_hať si na chrbát

#5. všel_jaké ozdoby

#6. chemické biel_dlo

#7. Eukl_dove vety

#8. opl_va aktivitou

#9. ol_mpijské hry

#10. doručiť bal_k

Vyhodnotiť

Výsledok

-