Písanie i/y po L (cvičenie 1)

#1. polievková l_žica

#2. uznávaný pol_histor

#3. hydraulický l_s

#4. l_pový čaj

#5. čas pl_nie

#6. stredoveká l_teratúra

#7. vpl_vom počasia

#8. pol_tická kampaň

#9. detailná anal_za

#10. trvalé bydl_sko

Vyhodnotiť

Výsledok

-