Písanie i/y po L (cvičenie 2)

#1. náhl_vé kroky

#2. nepl_tvaj potravinami

#3. drevená pol_ca

#4. zranenie l_tka

#5. zbierať mal_ny

#6. kysl_ková bomba

#7. únik pl_nu

#8. alpské l_žovanie

#9. l_stnaté stromy

#10. skúsený ml_nár

Vyhodnotiť

Výsledok

-